Kjøretøy i Finland

Ajoneuvo Suomessa
På denne siden kan du lese om å innføre personbiler, varebiler og motorsykler til Finland, om kontroll og registrering i forbindelse med innførsel, samt om bruk av vinter- og sommerdekk i landet.

Kommer du til Finland med et kjøretøy i forbindelse med ferie eller midlertidig opphold i landet, eller for å bosette deg permanent? Svaret på dette spørsmålet har betydning for om du må kontrollere, registrere og betale avgift for kjøretøyet i Finland. På Åland er det egne bestemmelser for registrering. Disse finner du i avsnittet Kjøretøy til Åland. Informasjon om førerkort finner du på siden Førerkort i Finland.

Kjøretøy på ferie

Ved midlertidig bruk av kjøretøyet, for eksempel på ferie og i forbindelse med korte opphold, skal det ikke betales avgifter. Kjøretøyet må ha gyldig forsikring i landet det er registrert i.

Kjøretøy som brukes midlertidig i Finland

En statsborger fra et annet nordisk land som oppholder seg mindre enn 12 måneder i Finland, kan bruke et kjøretøy som er registrert i et annet nordisk land, som turistkjøretøy i Finland i maksimum seks måneder, men det er mulig å søke om forlengelse. Du får mer informasjon hos Skatteförvaltningen om innføring av kjøretøy til annet enn turistbruk.

I noen tilfeller har også personer som bor fast i Finland, rett til å bruke utenlandskregistrert kjøretøy midlertidig uten å betale avgifter. Ytterligere informasjon fås hos Skatteförvaltningen.

Kjøretøy som flyttegods

For at kjøretøyet skal kunne brukes i Finland uavbrutt fra flyttedagen, må man levere en melding om bruk av kjøretøyet til Skatteförvaltningen når man kommer til landet. Melding om bruk av kjøretøy som skal registreres i Finland, kan gjøres elektronisk.

Bilavgift

Etter at kjøretøyet er tatt inn i landet, skal det leveres "bilskattedeklaration” for kjøretøyet til Skatteförvaltningen innen fem dager etter at meldingen om bruk av kjøretøyet er bekreftet. Reduksjon av bilavgift for flyttekjøretøyer ble avviklet 1.1.2015. 

Kontroll og registrering

Et kjøretøy som innføres, skal gjennomgå en registreringskontroll eller engangsgodkjennes på en kontrollstasjon. Ved registreringskontrollen må man legge fram det opprinnelige vognkortet, som bl.a. inneholder datoen da kjøretøyet ble tatt i bruk eller dato for første gangs registrering.

Forutsetninger for registrering av kjøretøy i Finland:

  • Gyldig trafikkforsikring
  • Attest for registreringskontroll eller attest for engangsgodkjenning
  • Redegjørelse for eiendomsrett til kjøretøyet, det vil si kjøpskontrakt eller annen dokumentasjon
  • Bilavgift er betalt
  • Bilavgiftsvedtak

Ytterligere informasjon får du på kontrollstasjonene i Finland. Informasjon om registreringssteder finner du på Transport- och kommunikationsverkets sider.

Etter registreringen får du med deg både vognkort og finske registreringsskilt. Vær forberedt på å vise legitimasjon i forbindelse med registreringen.

Ytterligere informasjon om registrering av kjøretøy får du hos Transport- och kommunikationsverket.

Sommer- og vinterdekk i Finland

I Finland kan piggdekk brukes fra 1. november til 31. mars eller til mandag etter andre påskedag. Vinterdekk skal imidlertid tas i bruk senest 1. desember, og de skal brukes i desember, januar og februar på personbiler, varebiler og spesialbiler med en totalvekt på høyst 3500 kg. Vinterdekk kan være med eller uten pigger.

Vinterdekk kan byttes med sommerdekk fra 1. mars, men det anbefales ikke å bytte før vær og føre tillater det.

Kjøretøy for funksjonshemmede

Funksjonshemmede kan få redusert registreringsavgift.

Bruk av finskregistrert kjøretøy i et annet nordisk land

Det er ikke nødvendig å registrere et finskregistrert kjøretøy i et annet nordisk land dersom oppholdet i landet bare varer i kort tid. Hvor lenge man kan kjøre med et kjøretøy registrert i et annet land, varierer fra land til land.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.