Kjøretøy i Finland

Ajoneuvo Suomessa
På denne siden kan du lese om å innføre personbil, varebil og motorsykkel til Finland, om kontroll og registrering i forbindelse med innførsel, samt om bruk av vinter- og sommerdekk i landet.

Kommer du til Finland med et kjøretøy i forbindelse med ferie eller midlertidig opphold i landet, eller for å bosette deg permanent? Svaret på dette spørsmålet har betydning for om du må kontrollere, registrere og betale avgift for kjøretøyet i Finland. På Åland er det egne bestemmelser for registrering. Disse finner du i avsnittet Kjøretøy til Åland. Informasjon om førerkort finner du på siden Førerkort i Finland.

Kjøretøy på ferie

Ved midlertidig bruk av kjøretøyet, for eksempel på ferie og i forbindelse med korte opphold, skal det ikke betales avgifter. Kjøretøyet må ha gyldig forsikring i landet det er registrert i. Les mer på Skatteförvaltningens nettside.

Kjøretøy som brukes midlertidig i Finland

En statsborger fra et annet nordisk land som oppholder seg mindre enn tolv måneder i Finland, kan bruke et kjøretøy som er registrert i et annet nordisk land, som turistkjøretøy i Finland i høyst seks måneder, men det er mulig å søke om forlengelse. Du får mer informasjon hos Skatteförvaltningen om innføring av kjøretøy til annet enn turistbruk.

I noen tilfeller har også personer som bor fast i Finland, rett til å bruke utenlandskregistrert kjøretøy midlertidig uten å betale avgifter. Ytterligere informasjon fås hos Skatteförvaltningen.

Vær imidlertid oppmerksom på at kjøretøyet må ha gyldig forsikring i landet det er registrert i, og at de fleste forsikringsselskaper ikke forsikrer et kjøretøy hvis eieren ikke er permanent bosatt i landet.

Kjøretøy som flyttegods

For at kjøretøyet skal kunne brukes i Finland uavbrutt fra flyttedagen, må du levere en melding om bruk av kjøretøyet til Skatteförvaltningen når du kommer til landet. Melding om bruk av kjøretøy som skal registreres i Finland, kan gjøres elektronisk.

Les mer på Skatteförvaltningens og tollvesenets nettsider.

Bilavgift

Etter at kjøretøyet er tatt inn i landet, skal det leveres "bilskattedeklaration” for kjøretøyet til Skatteförvaltningen innen fem dager etter at meldingen om bruk av kjøretøyet er bekreftet. Les mer om bilavgift på Skatteförvaltningens nettside.

Kontroll og registrering

Et kjøretøy som innføres, skal gjennomgå en registreringskontroll på en kontrollstasjon som foretar førstegangsregistreringer. Ved registreringskontrollen må du legge fram det opprinnelige vognkortet, som inneholder datoen da kjøretøyet ble tatt i bruk eller dato for første gangs registrering. Etter registreringen får du med deg både vognkort og finske registreringsskilt.

Mer informasjon om registreringskontroll, kontrollsteder og registrering får du hos Transport- och kommunikationsverket (Traficom).

Sommer- og vinterdekk i Finland

Vinterdekk må brukes fra november til mars hvis vær eller føre krever det. I denne perioden skal mønsterdybden ved hovedsporene på vinterdekkene være minst tre millimeter. Vinterdekk kan være piggdekk eller piggfrie dekk.

Piggdekk kan også brukes før november og etter mars hvis vær eller føre krever det. Les mer på Trafikskyddets nettside.

Kjøretøy for funksjonshemmede

Funksjonshemmede kan få reduksjon av bilavgiften og mange andre former for støtte og rabatter for å lette mobiliteten. Les mer på siden Hjelpemiddelstøtte og tjenester for funksjonshemmede i Finland

Bruk av finskregistrert kjøretøy i et annet nordisk land

Det er ikke nødvendig å registrere et finskregistrert kjøretøy i et annet nordisk land dersom oppholdet i landet bare varer i kort tid. Hvor lenge du kan kjøre med et kjøretøy registrert i et annet land, varierer fra land til land. Les mer om reglene i det enkelte land via lenkene under. 

Vær imidlertid oppmerksom på at kjøretøyet må ha gyldig forsikring i landet det er registrert i, og at de fleste forsikringsselskaper ikke forsikrer et kjøretøy hvis eieren ikke er permanent bosatt i landet.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.