Kjøretøy i Finland

Bil med sne
Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
På denne siden finner du informasjon om å innføre kjøretøy i Finland samt om kontroll og registrering ved innførsel. Du kan også lese om bruk av vinter- og sommerdekk i Finland.

Skal du på besøk til Finland med personbil, varebil eller motorsykkel, eller skal du flytte permanent til Finland med kjøretøyet ditt? Her får du vite om du må kontrollere, registrere og betale avgift for kjøretøyet i Finland.

På Åland er det egne bestemmelser for registrering, som du finner i avsnittet Kjøretøy til Åland. Informasjon om førerkort finner du på siden Førerkort i Finland.

Kjøretøy som brukes på feriereise i Finland

Ved midlertidig bruk av kjøretøyet, for eksempel på ferie og i forbindelse med korte opphold, skal det ikke betales avgifter. Kjøretøyet må ha gyldig forsikring i landet det er registrert i. Les mer på Skatteförvaltningens nettside.

Kjøretøy som brukes midlertidig i Finland

Hvis du bor permanent i utlandet, kan du bruke et utenlandsregistrert kjøretøy i Finland i maksimum seks måneder, men det er mulig å søke om forlengelse. Du får mer informasjon hos Skatteförvaltningen om innføring av kjøretøy til annet enn turistbruk.

I noen tilfeller har også personer som bor fast i Finland, rett til å bruke utenlandskregistrert kjøretøy midlertidig uten å betale avgifter. Ytterligere informasjon får du hos Skatteförvaltningen.

Kjøretøyet må også ha gyldig trafikkforsikring. Vær oppmerksom på at noen forsikringsselskaper ikke forsikrer et kjøretøy hvis eieren ikke bor permanent i landet.

Kjøretøy som flyttegods til Finland

Hvis du flytter permanent til Finland og tar med deg et kjøretøy, skal kjøretøyet kontrolleres og registreres, og du må betale bilavgift for det. Kjøretøy som innføres fra land utenfor EU, det vil si Island og Norge, skal også tolldeklareres, men hvis visse vilkår er oppfylt, er kjøretøy som innføres som flyttegods, fritatt for importavgift og tollavgift.

For å få bruke kjøretøyet i Finland uten opphold fra og med flyttedagen, må du levere melding om ibruktaking til Skatteförvaltningen når du kommer til landet. Melding om ibruktaking av kjøretøy som skal registreres i Finland, kan gjøres elektronisk.

Les mer på Skatteförvaltningens og tollvesenets nettsider.

Bilavgift i Finland

Etter at kjøretøyet er tatt inn i landet, skal du levere "bilskattedeklaration” til Skatteförvaltningen innen fem dager etter at meldingen om ibruktaking av kjøretøyet er bekreftet. Les mer om bilavgift på Skatteförvaltningens nettside.

Kontroll og registrering i Finland

Før registrering skal du registreringskontrollere kjøretøyet som innføres i landet, på en kontrollstasjon som utfører førsteregistreringer. Ved registreringskontrollen må du legge fram det opprinnelige vognkortet, som inneholder datoen da kjøretøyet ble tatt i bruk, eller dato for første gangs registrering. Etter registreringen får du med deg både vognkort og finske registreringsskilt.

Mer informasjon om registreringskontroll, kontrollsteder og registrering får du hos Transport- och kommunikationsverket (Traficom).

Når brukes sommer- og vinterdekk i Finland?

Vinterdekk må brukes fra november til mars hvis vær eller føre krever det. I denne perioden skal mønsterdybden ved hovedsporene på vinterdekkene være minst tre millimeter. Vinterdekk kan være piggdekk eller piggfrie dekk.

Piggdekk kan også brukes før november og etter mars hvis vær eller føre krever det. Les mer på Trafikskyddets nettside.

Kjøretøy for funksjonshemmede i Finland

Som funksjonshemmet kan du få reduksjon av bilavgiften og mange andre former for støtte og rabatter for å lette mobiliteten. Les mer på siden Hjelpemiddelstøtte og tjenester for funksjonshemmede i Finland

Bruk av finskregistrert kjøretøy i et annet nordisk land

Det er ikke nødvendig å registrere et finskregistrert kjøretøy i et annet nordisk land dersom oppholdet i landet bare varer i kort tid. Hvor lenge du kan kjøre med et kjøretøy registrert i et annet land, varierer fra land til land. Les mer om reglene i hvert enkelt land via lenkene under. 

Kjøretøyet må alltid ha gyldig trafikkforsikring. Vær oppmerksom på at noen forsikringsselskaper ikke forsikrer et kjøretøy hvis eieren ikke bor permanent i landet.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.