Fordon i Finland

Bil med sne
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
Här kan du läsa om införsel av fordon till Finland samt om besiktning och registrering vid införsel. Du kan också läsa om användning av vinter- och sommardäck i Finland.

Ska du besöka Finland med personbil, skåpbil eller motorcykel eller ska du flytta permanent till Finland med ditt fordon? Här får du reda på om du måste besiktiga, registrera och betala skatt för fordonet i Finland.

För registrering på Åland gäller särskilda regler som du hittar på sidan Fordon till Åland. Information om körkort hittar du på sidan Körkort i Finland.

Fordon som används på semesterresa i Finland

Vid tillfällig användning av fordon, till exempel på en semesterresa eller under en kort vistelse, behöver du inte betala fordonsskatt. Fordonet måste ha en giltig trafikförsäkring i det land det är registrerat. Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats.

Fordon som används tillfälligt i Finland

Om du bor stadigvarande utomlands kan du använda ett utlandsregistrerat fordon i Finland i högst sex månader, men du kan också ansöka om förlängning av tidsfristen. Mer information om annat än turistbruk får du hos Skatteförvaltningen.

I vissa situationer har du som bor permanent i Finland rätt att tillfälligt använda ett utlandsregistrerat fordon utan att betala skatt. Mer information får du hos Skatteförvaltningen.

Fordonet måste också ha en giltig trafikförsäkring. Det är värt att notera att vissa försäkringsbolag inte försäkrar ett fordon om ägaren inte är stadigvarande bosatt i landet.

Fordon som flyttgods till Finland

Om du flyttar till Finland permanent och tar med dig ett fordon ska fordonet som förs in i Finland permanent besiktigas och registreras, och du måste betala bilskatt för det. Fordon som förs in från länder utanför EU, det vill säga Island och Norge, ska också tullklareras, men om vissa villkor uppfylls är fordonet som förs in som flyttgods fritt från importtull och tullavgift.

För att få använda fordonet i Finland utan avbrott från och med flyttdagen ska du vid ankomsten till landet lämna in en anmälan om ibruktagande till Skatteförvaltningen. Du kan anmäla ibruktagande av fordon som ska registreras i Finland elektroniskt.

Läs mer detaljerade anvisningar på Skatteförvaltningens och Tullens webbsidor.

Bilskatt

Bilskatt i Finland

Efter att fordonet har förts in i landet ska du inom fem dagar efter bekräftelse om anmälan av ibruktagande göra en separat bilskattedeklaration till Skatteförvaltningen. Läs mer om bilskatt på Skatteförvaltningens webbplats.

Besiktning och registrering

Besiktning och registrering i Finland

Före registrering ska du registreringsbesiktiga fordonet som förs in i landet på en besiktningsstation som gör första registreringar. På registreringsbesiktningen ska du visa upp det ursprungliga registreringsbeviset för fordonet som förts in från utlandet, där det framgår vilket datum fordonet togs i bruk eller registrerades första gången. Efter registreringen får du ett registreringsbevis och finska registreringsskyltar.

Mer information om registreringsbesiktning, besiktningsställen och registrering får du hos Transport- och kommunikationsverket (Traficom).

När används sommar- och vinterdäck i Finland?

Vinterdäck ska användas från november till mars om vädret eller föret så kräver. Under den här perioden ska slitytan på vinterdäcken vid huvudspåren vara minst tre millimeter. Vinterdäck kan vara dubbdäck eller friktionsdäck.

Dubbdäck får användas även före november och efter mars om vädret eller föret kräver det. Läs mer på Trafikskyddets webbplats.

Fordon tillhörande person med funktionsnedsättning i Finland

Om du har en funktionsnedsättning kan du få bilskattelättnad och många andra bidrag och rabatter för att underlätta rörligheten. Läs mer på sidan Stöd till hjälpmedel och tjänster för personer med funktionsnedsättning i Finland.

Användning av fordon registrerat i Finland i ett annat nordiskt land

Fordon som är registrerat i Finland behöver inte registreras i ett annat nordiskt land om vistelsen i landet endast varar en kort tid. Hur lång tid man får köra ett fordon som är registrerat i ett annat land varierar från land till land. Läs mer om olika länders regler via länkarna nedan. 

Fordonet måste alltid ha en giltig trafikförsäkring. Det är värt att notera att vissa försäkringsbolag inte försäkrar ett fordon om ägaren inte är stadigvarande bosatt i landet.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.