Fordon i Finland

Ajoneuvo Suomessa
Här kan du läsa om införsel av personbil, skåpbil och motorcykel till Finland, om besiktning och registrering i samband med införseln samt om användning av vinter- och sommardäck i Finland.

Kommer du till Finland med fordon på semesterresa, för tillfällig vistelse eller för att bosätta dig permanent i landet? Svaret på denna fråga har betydelse för om du måste besiktiga, registrera och betala skatt för fordonet i Finland. För registrering på Åland gäller särskilda regler som du hittar på sidan Fordon till Åland. Information om körkort hittar du på sidan Körkort i Finland.

Fordon på semesterresa

Vid tillfällig användning av fordon, till exempel på en semesterresa eller under en kort vistelse, behöver du inte betala fordonsskatt. Fordonet måste ha en giltig trafikförsäkring i det land det är registrerat.

Fordon som används tillfälligt i Finland

Om du som medborgare i ett annat nordiskt land vistas mindre än 12 månader i Finland får du använda ett fordon registrerat i ett annat nordiskt land som ett så kallat turistfordon i Finland i högst sex månader, men du kan ansöka om förlängning av tidsfristen. Mer information om annat än turistbruk får du hos Skatteförvaltningen.

I vissa situationer har du som bor permanent i Finland rätt att tillfälligt använda ett utlandsregistrerat fordon utan att betala skatt. Mer information får du hos Skatteförvaltningen.

Fordon införda som flyttgods

För att få använda fordonet i Finland utan avbrott från och med flyttdagen måste du lämna in en anmälan till Skatteförvaltningen om ibruktagande av fordon när du kommer till landet. Anmälan om ibruktagande av fordon som ska registreras i Finland kan göras elektroniskt.

Bilskatt

Efter att fordonet har förts in i landet måste du inom fem dagar efter bekräftelse om anmälan av ibruktagande göra en separat bilskattedeklaration till Skatteförvaltningen. Skattenedsättning för fordon införda i samband med flytt är slopad från och med 1 januari 2015. 

Fordon tillhörande person med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning kan få bilskatteåterbäring.

Besiktning och registrering

Fordon som förs in i landet måste genomgå registreringsbesiktning eller godkännas separat på en besiktningsstation före registrering. På registreringsbesiktningen ska du visa upp det ursprungliga registreringsbeviset för fordonet som förts in från utlandet, där det bland annat framgår vilket datum fordonet togs i bruk eller registrerades första gången.

Följande krävs för registrering av fordon i Finland:

  • en giltig trafikförsäkring
  • bevis på registreringsbesiktning eller separat godkännande
  • intyg om äganderätten till fordonet, det vill säga särskild köpehandling eller annan åtkomsthandling
  • betald bilskatt
  • beslut om bilskatt.

Mer information får du på besiktningsstationerna i Finland. Information om besiktningsstationer som gör första registreringar hittar du på kommunikationsministeriet webbplats.

Efter registreringen får du ett registreringsbevis och finska registreringsskyltar. Var beredd på att legitimera dig vid registreringen.

Mer information om registrering av fordon får du hos kommunikationsministeriet.

Sommar- och vinterdäck i Finland

I Finland får dubbdäck användas 1 november–31 mars eller till och med måndagen efter annandag påsk. På personbil, skåpbil och specialbil med en totalmassa på högst 3 500 kg måste man byta till vinterdäck senast 1 december och använda dessa under december, januari och februari. Vinterdäck kan vara dubbfria (så kallade friktionsdäck) eller dubbade.

Vinterdäcken får bytas till sommardäck från och med 1 mars, men rekommendationen är att de byts först när vädret eller väglaget tillåter det.

Användning av fordon registrerat i Finland i ett annat nordiskt land

Fordon som är registrerat i Finland behöver inte registreras i ett annat nordiskt land om vistelsen i landet endast varar en kort tid. Hur lång tid man får köra ett fordon som är registrerat i ett annat land varierar från land till land.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.