Uddannelsesstøtte på Færøerne

Uddannelsesstøtte på Færøerne
Du kan her læse om uddannelsesstøtte på Færøerne, og om hvor du skal henvende dig for at få mere information.

For nordiske statsborgere er uddannelse som hovedregel gratis. Det gælder såvel i hjemlandet som i et andet nordisk land. Uddannelsesstøtten betales som regel af hjemlandet.

Kan jeg få uddannelsesstøtte fra Færøerne?

Du er berettiget til uddannelsesstøtte fra Færøerne, hvis du bor på Færøerne, har dansk statsborgerskab og studerer på fuld tid. Dertil skal uddannelsen være støtteberettiget.

Danskere og grønlændere har i kraft af rigsfællesskabet samme rettigheder til uddannelsesstøtte som færinger.

Som udenlandsk statsborger er du berettiget uddannelsesstøtte fra Færøerne, hvis du bor lovligt på Færøerne, studerer på fuld tid og ikke er berettiget uddannelsesstøtte fra dit hjemland og desuden

  • enten har haft fast bopæl på Færøerne sammen med dine forældre, inden du fyldte 20 år
  • eller har haft fast bopæl på Færøerne efter at du er fyldt 20 år i mindst to sammenhængende år, før du påbegyndte din uddannelse

En tredje mulighed for at være berettiget uddannelsesstøtte fra Færøerne er, hvis du har haft fast bopæl på Færøerne og har været gift med en dansk statsborger i mindst to år.

Skal jeg have til hensigt at forblive på Færøerne for at kunne få uddannelsesstøtte?

Nej, principielt ikke.

Kan jeg få rabat på transport som studerende?

Hovedreglen er, at du skal modtage færøsk uddannelsesstøtte for at kunne få rabat til transport, men den færøske styrelse for uddannelsesstøtte (Studni) kan give dispensation til udvekslingsstuderende. I så fald skal du henvende dig til Studni eller det offentlige transportsystem SSL og spørge efter et rabatbevis.

Skal jeg have arbejdet, førend jeg kan få uddannelsesstøtte?

I nogle af de nordiske lande har man ikke ret til uddannelsesstøtte, hvis man ikke har haft arbejde i landet først. Det gælder dog ikke for Færøerne. Det er altså ikke et krav, at du har haft arbejde, før du kan få uddannelsesstøtte.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Studni, som administrerer uddannelsesstøtte.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.