Dansk uddannelsesstøtte (SU)

Dansk uddannelsesstøtte (SU)
Her finder du information om den Statens Uddannelsesstøtte i Danmark, oftest omtalt som SU. Du kan læse om dine muligheder for at få SU til studier i andre nordiske lande, og om nordiske studerendes mulighed for at modtage dansk SU.

I Danmark kan studerende få økonomisk støtte (SU) i studietiden.

SU består af et SU-stipendium og et frivilligt SU-lån. SU-stipendiet skal ikke betales tilbage til staten, mens SU-lånet skal betales tilbage efter endt uddannelse.

  Betingelser for at modtage SU

  For at have ret til at modtage SU skal du opfylde en række betingelser:

  • Du skal have en vis alder.
  • Din uddannelse skal være godkendt til SU.
  • Du skal være dansk statsborger (læs om undtagelserne i afsnittet "SU til udenlandske statsborgere" nedenfor).
  • Du skal være studieaktiv.

  Betingelserne er forskellige alt efter om du går på en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse eller en privat uddannelse. Du kan læse nærmere på su.dk.

  Arbejde ved siden af studierne

  Mange vælger at arbejde ved siden af studierne. Det er vigtigt at du er opmærksom på at der er en grænse for hvor meget du må tjene ved siden af dine studier når du samtidig modtager SU. Overskrides denne grænse, skal du betale noget af din SU tilbage.

  Du kan læse hvor meget du må tjene ved siden af studierne på su.dk.

  SU til studier i et andet nordisk land

  Hvis du er berettiget til SU og vil tage en uddannelse i et af de andre nordiske lande, kan du i de fleste tilfælde tage sin SU med.

  Først og fremmest skal du opfylde de generelle betingelser for at modtage SU. Dernæst skal du i løbet af de seneste ti år have boet i Danmark i en sammenhængende periode på mindst to år (dette gælder dog ikke for studenter fra visse ungdomsuddannelser i Sydslesvig).

  Endelig skal uddannelsen i udlandet være godkendt til SU. Uddannelsen skal normalt give almindelig erhvervskompetence i Danmark, og uddannelsen og uddannelsesstedet skal være offentligt anerkendte i studielandet.

  På su.dk, kan du læse hvilke regler der gælder, og hvad du skal gøre for at søge om at få dansk SU i udlandet.

  Tjek om uddannelsen du ønsker at få SU med til, er på listen over videregående uddannelser der er forhåndsgodkendt til SU, den såkaldte "fasttrack-liste". Hvis uddannelsen ikke er det, skal du søge om at få den optaget på listen samtidig med at du søger om at få SU med til udlandet.

  Studiestøtte til udenlandske statsborgere

  Hvis du er statsborger i et andet nordisk land, vil du som regel skulle søge om uddannelsesstøtte i dit eget land. Du kan læse mere på nedenstående sider:

   Dansk SU til udenlandske statsborgere

   Du kan dog som udenlandsk statsborger være berettiget til SU hvis du opfylder en række betingelser.

   Du kan blive stillet som en dansk statsborger efter to forskellige regelsæt: Danske regler eller EU-regler:

   Ligestilling efter danske regler

   Du kan blive ligestillet med danske statsborgere efter danske regler,

   hvis du er flyttet til Danmark sammen med dine forældre før du fyldte 20 år. Det er en betingelse, at familien fortsat har bopæl i Danmark og at du og dine forældre har fast ophold i Danmark.

   hvis du har boet i Danmark uafbrudt i mindst to år lige op til du søger SU og samtidig været gift eller i registreret partnerskab med en dansk statsborger i mindst to år. Det er en betingelse, at du fortsat er gift eller i registreret partnerskab på ansøgningstidspunktet.

   hvis du umiddelbart før du begynder på den uddannelse, du søger SU til, har boet i Danmark uafbrudt i mindst to år med mindst 30 timers erhvervsarbejde om ugen.

   hvis du umiddelbart før ansøgningstidspunktet har boet i Danmark uafbrudt i mindst fem år, uden at du har taget ophold i Danmark med henblik på uddannelse

   hvis du er tysk statsborger, men tilhører det danske mindretal i Sydslesvig.

   hvis du er omfattet af § 2, stk. 2 (flygtninge) eller § 2, stk. 3 (familiesammenførte udlændinge) i integrationsloven.

   Ligestilling efter EU-regler

   Du kan blive ligestillet med danske statsborgere efter EU's regler,

   • hvis du er EU- eller EØS-statsborger og er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark.
   • hvis du er barn af en EU- eller EØS-statsborger.
   • hvis du er ægtefælle til en EU- eller EØS-statsborger.
   • hvis du er forældre til en EU- eller EØS-statsborger.
   • hvis du er EU- eller EØS-statsborger eller er familiemedlem til EU- eller EØS-statsborger, og har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst fem år. Hvis du har mere end to års sammenhængende fravær fra Danmark opnår du først ret til SU efter forløbet af et derpå følgende sammenhængende ophold på fem år.
   Spørg Info Norden

   Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

   OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

   Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.