Ydelser til efterladte i Finland

Omaisen kuolema Suomessa
Her kan du læse om finske ydelser til efterladte (familiepension). Afsnittet fokuserer primært på efterladtepension og børnepension. Reglerne gælder også for Åland.

Hvis du har mistet en nærtstående, kan du få familiepension fra Folkpensionsanstalten (FPA), arbejdspensionsanstalten og eksempelvis også fra et trafikforsikringsselskab. Familiepension er en økonomisk sikring af familien.

Hvis afdøde var forsikret i Finland, kan familiepensionen udbetales til den efterlevende enke/enkemand samt børn, selv om de bor i udlandet.

Efterladtepension

Du kan få familiepension fra FPA og arbejdspensionssystemet. Du kan få efterladtepension fra FPA og arbejdspensionssystemet på samtidigt, og pensionen kan også bevilges til samlevende.

FPA's efterladtepension består af begyndelsespension og fortsættelsespension, som senest ophører, når du fylder 65 år. Læs mere på FPA's netsted.

Pensionskasserne udbetaler efterladtepension uden aldersgrænse, men efterladtepension, som udbetales på baggrund af et dødsfald, som er indtruffet i 2022 eller senere, er tidsbegrænset, hvis den efterladte er født i 1975 eller senere. Pensionskassernes efterladtepension er baseret på den pension, som din ægtefælle har optjent enten som lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, men din egen indtægt kan reducere din efterladtepension. Læs mere på siden Työeläke.fi

Børnepension

FPA udbetaler børnepensionens grundbeløb samt supplerende beløb til personer under 18 år. Hvis den unge studerer, fortsætter FPA med at udbetale grundbeløbet, indtil den unge fylder 21 år. Dette kaldes også studiepension. Læs mere på FPA's netsted.

Pensionskasserne udbetaler børnepension til børn under 20 år. Pensionen er baseret på den pension, som forælderen/værgen har optjent i sit liv. Læs mere på siden Työeläke.fi

Andre forsikringer

Enke/enkemand og børn kan også få familie- eller forsørgelsespension via ulykkes-, trafik-, militærulykkes-, militærskade- og patientskadeforsikringen. Enke/enkemand og børn kan desuden få et engangsbeløb fra gruppelivsforsikringen, hvis afdøde var erhvervsaktiv ved sin død. Læs mere på FPA's netsted.

Hvis afdøde havde en privat pensionsforsikring eller en livsforsikring, kan efterladte også få økonomisk støtte fra forsikringsselskabet ved ægtefælles eller værges død. Du kan kontakte forsikringsselskabet for yderligere information. 

Familiepension fra udlandet

Hvis afdøde arbejdede i et andet nordisk land ved sin død, kan enke/enkemand og børn også have ret til familiepension fra dette land. Du kan læse mere herunder.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.