Det finske pensionssystem

Suomen eläkejärjestelmä
Her kan du læse om de forskellige pensionsformer der findes i Finland, og hvordan du optjener pension. Reglerne gælder også for Åland.

Det finske pensionssystem består af arbejdspension, som optjenes, når man arbejder i Finland, og folkepension, som baseres på, at man bor i Finland.

Arbejdspension og folkepension udbetales i form af alderspension, førtidspension, rehabiliteringsstøtte, og familiepension. Fra og med 2017 har det også været muligt at få arbejdspension i form af delvis alderspension og arbejdslivspension.

Hvis du søger information om din alderspension, kan du læse mere på siden Finsk alderspension.

Arbejdspension

Arbejdsgivere skal forsikre deres medarbejdere, og selvstændigt erhvervsdrivende skal selv tegne en forsikring hos en pensionsmyndighed. Pensionsmyndigheder omfatter pensionsforsikringsselskaber, pensionskasser, pensionsstiftelser og særlige pensionsmyndigheder for visse brancher. Læs mere på siden Arbetspension.fi.

Både arbejdsgiveren og arbejdstageren betaler en pensionsafgift. Arbejdsgiveren trækker pensionsafgiften fra din løn og udbetaler den til pensionsmyndigheden. Selvstændigt erhvervsdrivende skal selv betale pensionsafgiften. Forskellige grupper skal forsikres i henhold til forskellige pensionslove. Hvis du modtager pension, får du hele din arbejdspension fra den samme pensionsmyndighed, uanset om du har arbejdet inden for forskellige brancher og været forsikret hos forskellige pensionsmyndigheder i løbet af dit arbejdsliv. Du kan læse mere om din arbejdspension herunder.

Optjening af arbejdspension

Arbejdstagere begynder at optjene pension som 17-årige, og selvstændigt erhvervsdrivende begynder at optjene pension som 18-årige.

I begyndelsen af 2017 trådte en pensionsreform i kraft. Ifølge denne optjener arbejdstagere og selvstændigt erhvervsdrivende 1,5 procent af deres løn som arbejdspension. Der gælder dog en overgangsperiode i 2017-2025, hvor personer i alderen 53-62 år optjener 1,7 procent af deres årlige løn som arbejdspension.

Når pensionen bevilges, bliver den optjente pension korrigeret med en livslængdefaktor, som tilpasser pensionen i forhold til den forlængede levealder.

Folkepension

Folkepensionen er en bopælsbaseret social ydelse, og tildelingen og størrelsen af pensionen afhænger af, hvor længe du har været forsikret, og dermed hvor længe du har boet i Finland og dine eventuelle øvrige pensionsindtægter. Folkepensionen administreres af Folkpensionsanstalten (FPA).

Pensionsformer

Alderspension og delvis alderspension

Finsk alderspension består primært af arbejdspension, som optjenes i løbet af arbejdslivet. Hvis man har en lille eller slet ingen alderspension, består alderspensionen af folkepension og eventuelt garantipension, som er bopælsbaserede pensionsformer.

Delvis alderspension giver dig ret til at arbejde, mens du får pension. Der er ingen begrænsninger for, hvor meget du arbejder, men det er heller ikke et krav, at du arbejder.

Du kan læse mere om alderspension på siden Finsk alderspension.

Førtidspension

Førtidspension bevilges, når der er tale om vedvarende uarbejdsdygtighed. Før den egentlige førtidspension kan man få rehabiliteringsstøtte, hvilket kan forstås som en midlertidig førtidspension. Rehabilitering går altid forud for andre pensionsformer. Du kan læse mere på siderne Rehabilitering i Finland og Finsk førtidspension.

Arbejdslivspension

Arbejdslivspension kan tildeles personer, som

  • er fyldt 63 år
  • har haft et anstrengende og opslidende arbejde i mindst 38 år
  • har nedsat arbejdsevne.

Læs mere på siden Työeläke.fi

Familiepension

Familiepension udbetales til enker/enkemænd og børn under 20 år. FPA udbetaler desuden familiepension til børn under 21 år, som er i gang med et fuldtidsstudium. Hvis du har boet i udlandet, kan du få efterlevendepension fra FPA, hvis du er socialt sikret i Finland og opfylder de øvrige krav. Du kan læse mere om familiepension på siden Ydelser til efterladte i Finland.

Flytning til udlandet som pensionist

Pensionister, som flytter fra Finland til et andet nordisk land får en lige så stor arbejdspension og folkepension, som de ville have fået før flytningen. Boligstøtte til pensionister udbetales ikke i udlandet. Børnetillæg (barnförhöjning) udbetales som en familieydelse i henhold til EU-forordningen til de personer, som får folkepension eller arbejdspension fra Finland.

Garantipension udbetales kun til personer, som bor i Finland. Modtagere af garantipension kan dog opholde sig midlertidigt i udlandet uden at miste retten til garantipension.

Du kan læse mere om pension i udlandet på FPA's sider.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.