Ytelser til etterlatte i Finland

Kuolemantapauksessa maksettavat Suomen etuudet
På denne siden kan du lese om finske ytelser til etterlatte. Reglene gjelder også for Åland.

De som har mistet en pårørende, kan få familiepensjon fra Folkpensionsanstalten (FPA) i form av etterlattepensjon eller barnepensjon. Familiepensjon kan man også få fra annet hold enn FPA eller arbeidspensjonsanstalten, for eksempel fra et trafikkforsikringsselskap. Familiepensjonene støtter familier økonomisk.

Hvis den avdøde var forsikret i Finland, kan familiepensjonen også utbetales til ektefelle eller barn når de bor i utlandet.

Etterlattepensjon

Arbeidspensjonanstaltene utbetaler etterlattepensjon uten aldersgrense. Etterlattepensjonen fra arbeidspensjonsanstaltene baserer seg på arbeidspensjonen ektefellen hadde opptjent som arbeidstaker eller næringsdrivende, men dine egne inntekter kan redusere størrelsen på pensjonen. Du kan motta etterlattepensjon fra FPA og arbeidspensjonssystemet samtidig.

Barnepensjon

Arbeidspensjonsanstaltene utbetaler barnepensjon til barn under 18 år. Pensjonen baserer seg på arbeidspensjonen den foresatte hadde opptjent. FPA betaler barnepensjonens grunnbeløp og kompletteringsbeløp til barn under 18 år.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.