Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston lausunto Israelista ja Palestiinasta

08.04.24 | Julkilausuma
Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston kokouksessa Tórshavnissa hyväksytty lausunto Israelista ja Palestiinasta.

Tietoja

Hyväksytty
08.04.2024

Pohjoismaiden neuvoston suositus 21/2015 Pohjoismaiden hallituksille on voimassa ja on yhtä relevantti kuin vuonna 2015: ”Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, että ne kehottavat israelilaisia ja palestiinalaisia pyrkimään rauhaan ja sovintoon kansainväliseen oikeuteen ja YK:n päätöslauselmiin perustuvalla rauhansopimuksella”.

Hamasin ja Israelin välinen sota, joka alkoi lokakuussa 2023, on jo tähän mennessä johtanut suureen siviilikuolemien määrään.

Pohjoismaat ovat jo pitkään toimineet kansainvälisesti rauhan sanansaattajina ja vuosien mittaan kehottaneet solmimaan kansainvälisiä rauhan ja aseistariisunnan sopimuksia sekä tarjonneet puitteet tärkeille rauhanneuvotteluille. Tyydymme tässä yhteydessä vain mainitsemaan Reaganin ja Gorbatšovin väliset rauhanneuvottelut Islannissa vuonna 1986 sekä Oslon sopimukset Palestiinan ja Israelin välillä vuosina 1993 ja 1995.

Pohjoismaat ovat korostaneet kansainvälisten järjestöjen vahvistamista, erityisesti YK:n piirissä, sekä kansainvälisen oikeuden ja sopimusten edistämistä ja puolustamista. Pohjoismailla on pitkät perinteet muiden maiden konfliktien rauhanvälityksestä ja ihmisoikeuksien puolustamisesta neuvoja ja konkreettista apua tarjoamalla.

Rauha on yksi pohjoismaisista arvoista, ja Pohjoismailla sekä Pohjoismaiden neuvostolla on vakaa tahto työskennellä konfliktien rauhanomaisten ratkaisujen hyväksi. Pohjolalla on hyvä maine, ja maat nauttivat maailmanlaajuisesti suuresta luottamuksesta rauhanomaisten ratkaisujen sanansaattajana. Pienillä globaalisti verkottuneilla Pohjoismailla on sekä moraalisia että epäitsekkäitä argumentteja tälle työlle, josta syntyy myös selkeää pohjoismaista hyötyä.