Udtalelse om Israel og Palestina fra Nordisk Råds præsidium

08.04.24 | Deklaration
Udtalelse om Israel og Palestina fra Nordisk Råds præsidium vedtaget på præsidiets møde i Tórshavn.

Information

Vedtaget
08.04.2024
Organisation

Nordisk Råds rekommandation Rek. 21/2015 til de nordiske regeringer står ved magt og er lige så relevant i dag, som den var i 2015: «Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer, at de opfordrer og støtter israelerne og palæstinenserne i at arbejde for fred og forsoning gennem en fredsaftale baseret på international ret og FN-resolutioner».

Krigen mellem Hamas og Israel, der har varet siden oktober 2023, har allerede forårsaget store civile tab.

De nordiske lande har tidligere optrådt internationalt som budbringere for fred, hvor de gennem årene har opfordret til internationale aftaler om fred og nedrustning, og skabt en ramme for vigtige fredsforhandlinger. Vi kan nøjes med at nævne fredsforhandlingerne mellem Reagan og Gorbatjov i Island i 1986 og Oslo-aftalerne mellem Palæstina og Israel i 1993 og 1995.

De nordiske lande har lagt vægt på at styrke internationale organisationer, især i FN-regi, samt fremme og værne om internationale love og traktater. De nordiske lande har en lang tradition for at mægle i andre landes konflikter og stå vagt om menneskerettigheder med råd og konkret hjælp.

Fred er en af de nordiske værdier, og der er en stærk vilje til, at de nordiske lande og Nordisk Råd arbejder for fredelige løsninger på konflikter. Norden har et godt renommé og nyder stor tillid ude i verden som budbringere for fredelige løsninger. For små lande som vores med globale forbindelser, er der både moralske og uegennyttige argumenter for denne indsats, som også har en klar nordisk nytteværdi.