Lähetetyt työntekijät Suomesta ja Suomeen

Lähetetyt työntekijät
Tällä sivulla kerrotaan Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen lähetettyjä työntekijöitä koskevista säännöistä.

Lähetetty työntekijä on suomalaisen yrityksen ulkomaankomennukselle lähettämä työntekijä tai ulkomaisen yrityksen työntekijä, joka tekee tilapäisesti töitä Suomessa.

Lähetettyjä työntekijöitä koskevat osittain eri säännöt kuin muita ulkomaille lähteviä työntekijöitä. Alta löydät tietoa lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvasta ja työttömyysvakuutuksesta, oikeudesta terveyspalveluihin, verotuksesta sekä sovellettavista työehdoista.

Jos et ole lähetetty työntekijä, tutustu Info Pohjolan oppaaseen työskentelystä Suomessa.

Sosiaaliturva ja työttömyysvakuutus

Jos työnantajasi lähettää sinut töihin toiseen Pohjoismaahan, voit tietyin ehdoin edelleen kuulua kotimaasi sosiaaliturvan ja työttömyysvakuutuksen piiriin.

Suomesta ulkomaille lähetetty työntekijä

Työkomennukselle toiseen Pohjoismaahan lähtevä työntekijä tarvitsee mukaansa A1-todistuksen Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta. Todistuksen avulla sekä työnantaja että työntekijä saavat vapautuksen työskentelymaan vakuutusmaksuista. Suomen sosiaaliturvaan kuuluvasta henkilöstä maksetaan siis kaikki lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Suomeen.

Työnantaja hakee A1-todistusta lähetetylle työntekijälle Eläketurvakeskukselta.

Lisätietoja Eläketurvakeskukselta ja Kansaneläkelaitokselta (Kela).

Ulkomailta Suomeen lähetetty työntekijä

Suomeen lähetetyn työntekijän työnantajan tulee hakea työntekijälleen A1-todistus lähtömaasta. Jos työntekijälle myönnetään A1-todistus, maksetaan lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut lähtömaahan ja työntekijä saa sosiaalietuudet lähtömaastaan. Tällöin Suomeen lähetetyn työntekijän työnantajan ei tarvitse ilmoittaa Suomessa työskentelystä Kelaan, eikä Suomeen lähetetty työntekijä yleensä saa Kelan etuuksia.

Jos A1-todistusta ei haeta tai sitä ei voida myöntää, on ulkomainen työnantaja on velvollinen vakuuttamaan ulkomaisen työntekijänsä Suomessa. Lue lisää Eläketurvakeskuksen sivuilta.

Perheenjäsenen sosiaaliturva

Suomesta ulkomaille lähetetyn työntekijän mukana ulkomaille seuraava, samassa taloudessa asuvalla perheenjäsenellä on yleensä oikeus Kelan etuuksiin, vaikka ulkomailla olo kestää yli 6 kuukautta. Perheenjäsenenä pidetään avio- ja avopuolisoa sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolta sekä alle 18-vuotiaita omia lapsia, adoptiolapsia ja samassa taloudessa asuvia puolison lapsia.

EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan muuttavilla perheenjäsenillä on yleensä oikeus Suomen sosiaaliturvaan, jos sillä henkilöllä, jonka vuoksi ulkomaille muutettiin, on siihen oikeus. Jos kuitenkin aloitat työskentelyn, sosiaaliturvasi määräytyy työnteon perusteella, eikä sinulla siis voi olla oikeutta sosiaaliturvaan perheenjäsenenä. Tällöin sinulla on yleensä oikeus työskentelymaasi sosiaaliturvaan, jos työsi täyttää työskentelyn vähimmäisedellytykset. Jos aloitat työskentelyn, ilmoita asiasta Kelaan. Lisätietoja saat Kelasta.

Jos olet Suomeen lähetettävän työntekijän perheenjäsen, selvitä oikeutesi etuuksiin oman maasi sosiaaliturvaviranomaisilta.

Oikeus terveyspalveluihin

Toiseen Pohjoismaahan lähetetyllä työntekijällä ja hänen perheenjäsenellään on oikeus saada tilapäisen (alle vuoden kestävän) oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa samoin ehdoin kuin työskentelymaan asukkaat. Voit lukea linkeistä lisää koskien eri maita.

Suomesta toiseen Pohjoismaahan lähetetyllä työntekijällä ja hänen perheenjäsenellään on oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin myös Suomessa, vaikkei heillä olisikaan Suomessa kotikuntaa. Tällöin he voivat pyytää Kelasta "todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa", jolla he voivat osoittaa oikeutensa julkisen terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja Kelan kansainvälisten asioiden keskukselta.

Ulkomaantyön verotus

Työnantajan on aina selvitettävä, mihin valtioon työntekijä maksaa veronsa. Lyhyissä ulkomaankomennuksissa palkka verotetaan usein siinä maassa, josta työntekijä on lähetetty, mutta jos yritykselle muodostuu työskentelyvaltioon kiinteä toimipaikka, voi työskentelyvaltio verottaa työntekijän palkan lyhyenkin oleskelun perusteella. Pidemmissä ulkomaankomennuksissa palkkaan saattaa soveltua ns. kuuden kuukauden sääntö. Lisätietoja saat Nordisk eTaxista sekä maiden veroviranomaisilta.

Kohdemaassa sovellettavat työehdot

Työnantajan on taattava työntekijöilleen työkomennuksen ajan samat työolot ja työehdot, jotka ovat voimassa kohdemaassa joko lainsäädännön tai yleisesti sovellettavien työehtosopimusten perusteella. Jos työehdot ovat lähtömaassa paremmat kuin kohdemaassa, työnantajan tulee soveltaa näitä ehtoja työntekijöihinsä myös työkomennuksen aikana. Tähän sääntöön on kuitenkin poikkeuksia, jotka on lueteltu Your Europe -portaalissa.

Tarkempaa tietoa ulkomaankomennuksen aikana sovellettavista työehdoista ja -oloista saat sen maan vastaavalta viranomaiselta, jonne työntekijä lähetetään.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.