Guide: arbejde i Finland

Opas: työskentely Suomessa
Fotograf
David Siglin on Unsplash
Her finder du relevant information, hvis du har planer om at arbejde i Finland eller skal til at arbejde i Finland.

Siden guider dig videre til information om jobsøgning i Finland, det finske dagpengesystem samt a-kasser, fagforbund, social sikring i forskellige jobsituationer, sygedagpenge og rehabilitering, arbejdstageres rettigheder og forpligtelser samt beskatning af arbejde.

Du kan også tjekke siden Guide: flytte til Finland. Her finder du generelle råd i forbindelse med flytning til Finland.

Hvis er udsendt medarbejder fra udlandet i Finland, er du ikke omfattet af alle regler på denne side. Du kan læse mere på siden Udsendte medarbejdere fra og i Finland

Love, rettigheder og forpligtelser relateret til arbejde i Finland

Hvis du er nordisk statsborger har du ikke brug for en opholds- og arbejdstilladelse i Finland. Der gælder dog nogle bestemte krav for statsborgere fra EU-/EØS-lande uden for Norden. Du kan læse mere på siden Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Hvis du har en udenlandsk eksamen, er det som regel arbejdsgiveren, der vurderer, hvilke kvalifikationer din eksamen giver i forhold til jobbet. Inden for visse erhverv skal du dog have en anerkendelse af din uddannelse eller en tilladelse til at udøve dit erhverv. Du kan læse mere på siden Autorisation og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer i Finland

Du finder information om ansættelseskontrakter, overenskomster og andre forhold vedrørende ansættelsesvilkår på siden Lønmodtageres rettigheder og pligter i Finland. Du finder information om fagforbund, som holder øje med lønmodtageres rettigheder, på siden A-kasser og fagforbund i Finland.

Jobsøgning i Finland

Du kan søge job i Finland på forhånd, mens du befinder dig i udlandet, eller efter ankomsten til Finland. Du kan læse mere på siden Jobsøgning i Finland.

Du kan også ankomme til Finland som ledig jobsøgende og modtage arbejdsløshedsdagpenge, men dette kræver, at du er tilmeldt som ledig jobsøgende i det land, du kommer fra i god tid inden flytningen. Læs mere på siden om dagpenge i dit eget land.

Hvis du får finske dagpenge og er interesseret i at rejse til et andet nordisk land for at søge job, kan du læse mere på siden Finske ydelser for ledige

Arbejdsløshedsforsikring i Finland

Dagpengene udbetales via to forskellige systemer i Finland. Hvis du bliver ledig og er medlem af en a-kasse, kan du få dagpenge fra din egen a-kasse. Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, kan du få grunddagpenge fra FPA. Hvis du ikke har ret til dagpenge, kan du få arbejdsmarkedsstøtte. Du kan læse mere på siden Finske ydelser for ledige

Social sikring for lønmodtagere i Finland

De følgende links guider dig videre, hvis du har spørgsmål om social sikring.

Har du ret til sociale sikringsydelser i Finland?

Hvis du flytter til Finland for at arbejde, er du som regel socialt sikret fra den dag, du begynder at arbejde. Der er dog flere undtagelser til denne regel. Du kan læse mere på siden Social sikring når du bor eller arbejder i Finland. 

Hvis du er udstationeret medarbejder, finder du information på siden Udstationerede medarbejdere fra og i Finland. Hvis du er forsker eller stipendiemodtager, finder du information om social sikring på siden Forskere og stipendiemodtagere i Finland.

Hvad hvis du bliver syg som lønmodtager i Finland?

Du finder information om social sikring, ret til sundhedsydelser, sygedagpenge og rehabilitering i Finland på siderne herunder.

Skat i Finland

Som hovedregel betaler du skat i det land, hvor du arbejder eller får din indkomst fra. Hvis du bor i et andet land, kan din indkomst også påvirke beskatningen i dit bopælsland. Derfor skal indkomster både indberettes til skattemyndighederne i bopælslandet og i arbejdslandet.

Du kan læse mere på siden Skat i Finland eller på den nordiske skatteportal Nordisk eTax.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.