Social sikring når du bor eller arbejder i Finland

Suomen sosiaaliturva, kun asut tai työskentelet Suomessa
Photographer
Rémi Walle on Unsplash
Her kan du læse om retten til finsk social sikring i forskellige situationer. Du kan læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du flytter til eller fra Finland, eller hvis du begynder at arbejde i Finland eller i udlandet. Du kan også læse om reglerne, hvis du har familie, er stipendiemodtager, studerende, ledig jobsøgende, eller hvis du er udstationeret medarbejder, pendler eller udfører distancearbejde i udlandet.

Du kan kun været socialt sikret i ét land ad gangen. Du er som udgangspunkt socialt sikret i arbejdslandet. Hvis du ikke er i arbejde, er du som udgangspunkt socialt sikret i bopælslandet. I mange situationer er dog god grund til at være særligt opmærksom. På denne side finder du primært information om reglerne i Finland i forskellige situationer. 

Du kan finde generel information om social sikring i forskellige situationer på siden Hvilket lands sociale sikring er du omfattet af? Du kan læse mere om ydelser og tjenester for personer, som er socialt sikret i Finland, på siden Social sikring eller social- og sundhedsministeriets netsted.

Hvis du bor eller arbejder i Finland

At flytte til Finland betyder ikke nødvendigvis, at du har ret til sociale ydelser i Finland. I forbindelse med din ansøgning vurderer FPA, om du er permanent bosat i Finland eller om du har ret til ydelser fra FPA i kraft af dit arbejde. Du kan læse mere om at flytte permanent til Finland på siden Anmeldelse af flytning og folkeregistrering i Finland.

Bemærk, at du er omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du arbejder, eller hvor du er omfattet af lovgivningen. Du kan således ikke bevare dit medlemskab af en a-kasse i dit hjemland, hvis du er flyttet til udlandet med henblik på at arbejde og er socialt sikret i arbejdslandet. Du kan læse mere på siden Finske ydelser for ledige

Du kan være socialt sikret i Finland umiddelbart efter din flytning til Finland, hvis du flytter permanent til landet, eller hvis du arbejder i Finland og opfylder kravet til mindsteløn. Professionelle sportsudøvere sidestilles med arbejdstagere. Du kan læse mere om kravet til mindsteløn på FPA's sider. 
 

Hvis du kommer til Finland fra et andet nordisk land, har drevet virksomhed uden afbrydelser i mindst 4 måneder, og du har tegnet en forsikring henhold til lov om pension for selvstændige (FöPL), har du som selvstændig ret til ydelser fra og med registreringen af din virksomhed.
 

Hvis du er udstationeret medarbejder fra udlandet, forbliver du som regel socialt sikret i dit hjemland. Du skal medbringe en A1-attest fra dit hjemland. Du kan læse mere på siden Your Europe.
 

Praktikanter, au pair-personer og andre personer, som udfører kortvarigt og lavtlønnet arbejde, har normalt ikke ret til ydelser fra FPA, hvis kravet om mindsteløn ikke er opfyldt, og hvis opholdet i Finland ikke er permanent. De vil derimod stadig være socialt sikret i hjemlandet.
 

Personer, som ikke er socialt sikret i Finland, har ret til behandling i Finland med et EU-sygesikringskort fra hjemlandet. Nordiske statsborgere har desuden adgang til behandling mod forevisning af pas eller anden officiel legitimation. Du kan læse mere på siden Ret til sundhedsydelser i Finland
 

Hvis du arbejder i udlandet

Hvis du bor i Finland, men udelukkende arbejder i et andet land, er du som hovedregel socialt sikret i arbejdslandet. En undtagelse er dog udstationerede medarbejdere, som har fået en A1-attest fra Pensionsskyddscentralen. Hvis du arbejder i flere lande, er det omfanget af dit arbejde, der afgør, hvor du er socialt sikret. Hvis du er distancearbejder, kan du finde yderligere information i afsnittet Distancearbejde i udlandet.

Arbejde i udlandet

Hvis du bor i Finland, men udelukkende arbejder i et andet land som lønmodtager eller selvstændig, er du som hovedregel socialt sikret i arbejdslandet. Når du er forsikret i arbejdslandet, betyder det, at hele din sociale sikring er defineres af lovgivningen i arbejdslandet. En arbejdstager, som er forsikret i et andet nordisk land, kan ikke få bopælsbaserede ydelser fra Finland (for eksempel moderskabsstøtte eller børnepenge), selvom vedkommende stadig anses for at være bosat i Finland, og opholdet i udlandet anses for at være midlertidigt.

Såkaldte grænsearbejdere kan have en begrænset ret til ydelser fra FPA (moderskabsstøtte, tilskud til privat pasning af børn, almen boligstøtte og ydelser i forbindelse med behandling), selvom de arbejder i et andet land, som er omfattet af EU-forordningen, hvis de stadig er bosat i Finland. En grænsearbejder er en arbejdstager, som regelmæssigt vender tilbage til bopælslandet på daglig basis eller mindst én gang om ugen.

Hvis du begynder at arbejde i et andet nordisk land, skal du både informere FPA og de sociale sikringsmyndigheder i det land, hvor du arbejder. Du kan læse mere om reglerne i de enkelte lande herunder.

Distancearbejde i udlandet

Hvis du bor i Finland og udfører distancearbejde i Finland for en udenlandsk arbejdsgiver, er du som udgangspunkt altid forsikret i Finland. Hvis du midlertidigt rejser til udlandet for at udføre distancearbejde for en finsk arbejdsgiver, skal din arbejdsgiver søge om en A1-attest til dig. Du kan læse mere på Pensionsskyddscentralens netsted.

Udsendte medarbejdere fra Finland eller arbejdsrejse i udlandet

Hvis din arbejdsgiver sender dig til et andet nordisk land for at arbejde, skal du medbringe en A1-attest som bevis på, at du er socialt sikret i Finland. Vi anbefaler, at du altid søger om denne attest, når du skal arbejde i udlandet. Du kan læse mere på Pensionsskyddscentralens sider og på siden Udsendte medarbejdere fra og i Finland

Arbejde i Finland og i udlandet

Hvis du bor i Finland, og du både arbejder i Finland og et andet nordisk land, er du socialt sikret i Finland, hvis du udfører mindst 25 procent af dit arbejde i Finland. Hvis du udfører under 25 procent af dit arbejde i Finland, er det din arbejdsgiver eller dennes hjemsted, der afgør, hvor du er socialt sikret.

Hvis du er lønmodtager og/eller selvstændig erhvervsdrivende i et eller flere lande, er du omfattet af lovgivningen i det land, som din arbejdsgivers virksomhed er knyttet til.

I denne situation skal du ansøge om en A1-attest hos de sociale sikringsmyndigheder i dit bopælsland.

Regler for særlige professioner

Hvis du arbejder som pilot eller som kabinepersonale på et passager- eller transportfly, eller hvis du arbejder som sømand på et skibsfartøj, er du omfattet af særlige regler. Læs mere på FPA's og Pensionsskyddscentralens netsteder.

Hvis du er stipendiemodtager

Hvis du er forsker eller stipendiemodtager, bør du orientere dig på siden Forskere og stipendiemodtagere i Finland.

Hvis du er studerende

Hvis du rejser fra Finland til udlandet, kan du som udgangspunkt få ydelser fra FPA, hvis dit ophold i udlandet varer højst 6 måneder. Hvis du studerer eller arbejder som forsker i udlandet, har du dog ret til ydelser fra FPA i længere tid. Det er et krav, at du har haft ret til ydelser fra FPA, før du påbegyndte dine studier eller dit forskningsarbejde i udlandet. Desuden skal der være tale om fuldtidsstudier, som munder ud i en profession eller en eksamen, og studierne skal foregå ved en uddannelsesinstitution, som hører under den offentlige forvaltning.

FPA udbetaler på visse betingelser uddannelsesstøtte til studier i udlandet. Læs mere på FPA's netsted.

Hvis du kommer til Finland fra et andet nordisk land for at studere, anses dit ophold i Finland som regel for at være midlertidigt. I dette tilfælde har afrejselandet ansvaret for den sociale sikring. Du har dog ret til nødvendig behandling. Du kan læse mere på siden Ret til sundhedsydelser i Finland

Hvis du rejser fra udlandet til Finland for at studere, får du som regel uddannelsesstøtte fra afrejselandet. Hvis du ikke er finsk statsborger, og du er kommet til Finland for at studere, kan du som udgangspunkt ikke få uddannelsesstøtte i Finland. Du kan læse mere på siden Uddannelsesstøtte i Finland

Hvis du er ledig

Hvis du er ledig jobsøgende, og du ønsker at flytte fra Finland til udlandet eller fra udlandet til Finland, kan du læse mere på siden Finske ydelser for ledige.

Hvis du har familie eller står over for en familieforøgelse

Hvis du har familie eller står over for en familieforøgelse og er i gang med at flytte, kan du læse mere på Info Nordens og FPA's sider herunder.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.