Suomen lapsilisä

Suomen lapsilisä
Lapsilisän tarkoitus on kattaa osa lapsesta aiheutuvista kustannuksista. Tällä sivulla kerrotaan Suomen lapsilisästä ja sen ehdoista, jos muutat tai työskentelet toisessa Pohjoismaassa.

Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa lapsilisää Suomessa asuvista lapsista. Lapsilisää maksetaan lapsen syntymää seuraavasta kuukaudesta tai siitä kuukaudesta lähtien, jolloin lapsi saa oikeuden lapsilisään esimerkiksi Suomeen muuton yhteydessä. Viimeinen lapsilisä maksetaan siltä kuukaudelta, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta.

Lapsilisän määrä on porrastettu lasten lukumäärän mukaan. Lapsilisä on verotonta tuloa. Lue lisää Kelan sivuilta.

Huomaathan, että Ahvenanmaalla lapsilisän määrä on suurempi kuin mantereella. Sen maksaa Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Lue lisää sivulta Ahvenanmaan lapsilisä.

Lapsilisä, jos muutat tai työskentelet toisessa Pohjoismaassa

Oikeus lapsilisään perustuu maassa asumiseen. Maksaminen loppuu, jos lapsi ja hänen huoltajansa muuttavat ulkomaille pysyvästi. Pohjoismaista tulevien työntekijöiden lapsille voidaan joissakin tapauksissa maksaa lapsilisää myös silloin, kun lapsi ei asu Suomessa. Jos olet oikeutettu lapsilisään kahdessa eri maassa, sovitetaan perhe-etuudet yhteen EU-lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää Kelan sivuilta.

Voit saada lapsilisää myös tilapäisesti ulkomailla oleskelevasta lapsesta, jos hän asuu vakituisesti Suomessa. Tilapäisenä pidetään enintään 6 kuukauden oleskelua ulkomailla. Voit saada lapsilisää, vaikka lapsi oleskelisi ulkomailla yli 6 kuukauden ajan, jos lapsi on esimerkiksi opiskelijan, lähetetyn työntekijän tai Suomen valtion palveluksessa ulkomailla toimivan henkilön perheenjäsen. Lue lisää lapsilisästä ulkomaille Kelan sivuilta.

Jos et ole oikeutettu Kelan maksamaan lapsilisään, voit olla oikeutettu lapsilisään siitä maasta, jossa lapsi asuu. Lue lisää kyseisen maan lapsilisästä.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.