Suomen vanhuuseläke

Suomen vanhuuseläke
Tällä sivulla voit lukea Suomen vanhuuseläkkeestä. Säännöt koskevat myös Ahvenanmaata.

Suomessa maksettava vanhuuseläke koostuu ensisijaisesti työeläkkeestä, jota jokainen ansiotyötä tekevä kartuttaa työuransa aikana. Jos työeläke on pieni tai sitä ei ole lainkaan, vanhuuseläkkeenä maksetaan kansaneläkettä ja mahdollisesti takuueläkettä, jotka ovat asumisperusteisia eläkkeitä.

Tällä sivulla saat tietoa Suomessa maksettavasta vanhuuseläkkeestä. Lisätietoa muista Suomessa maksettavista eläkkeistä saat Suomen eläkejärjestelmää käsittelevältä sivulta. 

Onko sinulla oikeus saada vanhuuseläkettä Suomesta?

Oikeus työeläkkeeseen syntyy ansiotyöstä palkansaajana tai yrittäjänä pakollisen työeläkevakuutuksen perusteella. Myös apurahalla työskentelevät tutkijat ja taiteilijat kartuttavat työeläkettä. Eläke karttuu työansioista tietyn prosenttimäärän mukaan vuosittain. Jos olet kartuttanut työeläkettä Suomessa, työeläke maksetaan sinulle asuinmaastasi riippumatta.

Oikeus kansaneläkkeeseen perustuu Suomessa asumiseen. Kansaneläkkeen saaminen edellyttää, että olet asunut Suomessa vähintään kolme vuotta sen jälkeen, kun olet täyttänyt 16 vuotta. Odotusaika voi kuitenkin karttua myös, jos kuulut toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin sosiaaliturvaan ennen Suomeen muuttoa. Myös muissa EU- tai ETA-maissa tai Sveitsissä asuvat henkilöt, jotka ovat aiemmin kuuluneet Suomen sosiaaliturvaan, voivat saada kansaneläkettä Suomesta.

Hakijan muut eläkkeet ja korvaukset eivät saa ylittää tiettyä rajaa. Kansaneläkkeen määrä lasketaan suhteessa siihen aikaan, jonka hakija on asunut Suomessa. Ellei hakija ole asunut Suomessa vähintään 80 prosenttia 16–65 ikävuoden välisestä ajasta, kansaneläkettä pienennetään sen mukaan, miten hakija on asunut ulkomailla. Kansaneläkkeen määrään vaikuttavat muiden eläkkeiden lisäksi perhesuhteet.

Kelan maksama takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen. Sinulla voi olla oikeus takuueläkkeeseen, jos kaikki muut eläkkeesi yhteensä jäävät tietyn tulorajan alle.

Milloin voit saada vanhuuseläkettä Suomesta?

Työeläkeen eläkeiät

Eri ikäluokkia koskevat omat ala- ja yläikärajat. Työeläkkeelle voit jäädä oman ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä 63–65-vuotiaana. Jos jatkat työskentelyä alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, voit kartuttaa uutta eläkettä vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan eli 68–70 ikävuoteen asti. Ellet ota eläkettäsi maksuun vielä alimmassa vanhuuseläkeiässäsi, saat eläkkeeseen myös lykkäyskorotuksen. Vanhuuseläke voi alkaa, kun työsuhteesi on päättynyt. Voit kuitenkin jatkaa työskentelyä toisessa työsuhteessa tai yrittäjänä.

Vuoden 2017 eläkeuudistuksen mukaisesti eläkeikärajat nousevat vähitellen.

Kansaneläkkeen vanhuuseläkeikä 

Kansaneläkkeen vanhuuseläkeikä on 65 vuotta vuonna 1965 tai sitä ennen syntyneillä. Vuoden 1965 jälkeen syntyneillä kansaneläkkeen vanhuuseläke on sidottu työeläkelakien mukaiseen henkilökohtaiseen eläkeikään.

Kansaneläkkeen voi saada myös varhennettuna, jolloin siihen tehdään varhennusvähennys. Lue lisää kansaneläkkeen varhennetusta vanhuuseläkkeestä tämän sivun lopussa.

Miten haet vanhuuseläkettä Suomesta?

Jos asut Suomessa

Jos asut Suomessa, voit hakea sekä työ- että kansaneläkettä samalla vanhuuseläkehakemuksella. Voit tehdä sähköisen hakemuksen Työeläke.fi-verkkopalvelussa, oman työeläkelaitoksesi verkkopalvelussa tai Kelan verkkoasiointipalvelussa. Hakemuslomakkeita saat Kelasta, työeläkelaitoksista ja Eläketurvakeskuksesta. Ulkomailla ansaittua eläkettä voit hakea samalla lomakkeella, mutta hakemukseen tulee liittää lomake nimeltä Liite U, jolla ilmoitat tiedot ulkomailla työskentelystä ja asumisesta. Jos olet työskennellyt ulkomailla, hakemus kannattaa tehdä jo 6 kuukautta ennen eläkkeen toivottua alkamisaikaa.

Jos asut toisessa Pohjoismaassa

Jos asut toisessa Pohjoismaassa, voit hakea suomalaista eläkettäsi samalla kun haet eläkettä asuinmaastasi. Jos et ole vielä saavuttanut asuinmaasi eläkeikää, mutta haluat hakea toisen Pohjoismaan eläkettä, voit hakea tässäkin tapauksessa suomalaisen eläkkeen asuinmaasi eläkelaitoksen kautta.

Saatko Suomen vanhuuseläkkeen mukaasi toiseen Pohjoismaahan?

Työeläke ja kansaneläke maksetaan sinulle myös toiseen Pohjoismaahan. Eläkkeensaajan asumistukea ei makseta ulkomaille. Takuueläkettä maksetaan ainoastaan Suomessa asuville. Takuueläkkeen saaja voi kuitenkin oleskella tilapäisesti ulkomailla menettämättä oikeuttaan takuueläkkeeseen.

Miten vanhuuseläkettä maksetaan kuolemantapauksen jälkeen?

Kun vanhuuseläkkeen saaja kuolee, vanhuuseläke lakkautetaan sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana eläkkeensaaja kuolee. Leski ja alaikäiset lapset voivat saada perhe-eläkettä, jota on haettava erikseen.

Miten saat tietää, paljonko eläkettä olet ansainnut Suomessa?

Työeläkeote sisältää tiedot Suomessa ansaitsemastasi työeläkkeestä. Jos sinulla on suomalaiset verkkopankkitunnukset, voit tarkistaa työeläkeotteesi Työeläke.fi-verkkopalvelussa.

Jos asut Suomessa, voit myös tilata työeläkeotteen puhelimitse omasta työeläkelaitoksestasi tai Eläketurvakeskuksesta, numerosta 029 411 2110. Ote toimitetaan väestörekisterissä ilmoitettuun osoitteeseesi.

Jos asut ulkomailla ja ulkomaan osoitteesi on Suomen väestörekisterissä, voit myös tilata työeläkeotteen puhelimitse numerosta +358 29 411 2110. Muussa tapauksessa voit tilata sen kirjallisesti osoitteesta Eläketurvakeskus, 00065 Eläketurvakeskus, Finland tai faksilla numerosta +358 29 411 2595. Ilmoita kirjeessä henkilötietosi, Suomen henkilötunnus sekä osoitteesi ja allekirjoita pyyntösi.

Miten sinua verotetaan, jos asut ulkomailla ja saat eläkettä Suomesta?

Tietoa eläkkeen verotuksesta saat Pohjoismaisen veroportaalin sivuilta.

Työnteko eläkkeellä ollessa

Jos olet työntekijä, työsuhteesi tulee päättyä ennen kuin vanhuuseläke voi alkaa. Jos olet yrittäjä, sinun ei tarvitse lopettaa yrittäjätoimintaa saadaksesi vanhuuseläkkeen. Vanhuuseläkkeellä voit jatkaa työntekoa uudessa työsuhteessa tai yrittäjänä. Voit kartuttaa uutta työeläkettä vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti.

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke antaa vapaat kädet työntekoon eläkkeen rinnalla: työskentelyä ei rajoiteta, mutta ei myös-kään edellytetä. Osittaisen vanhuuseläkkeen voi ottaa maksuun varhennettuna, omassa alimmassa eläkeiässä tai vasta myöhemmin. Varhennettuna sen saa aikaisintaan 61-vuotiaana. Jo kertyneestä eläkkeestä voi ottaa maksuun 25 tai 50 prosenttia. Varhennettua eläkkeen osaa pienennetään ns. varhennusvähennyksen kautta. Jos osittaisen eläkkeen ottaa alimmassa vanhuuseläkeiässä, eläkkeeseen ei tehdä vähennystä.

Kansaneläkkeen varhennettu vanhuuseläke

Jos jäät työeläkkeelle ennen 65 vuoden täyttämistä ja työeläkkeesi on pieni, voit saada kansaneläkkeen vanhuuseläkkeen varhennettuna. Voit päättää, haetko sen heti, kun siirryt työeläkkeelle, vai silloin, kun varsinainen vanhuuseläkeikäsi täyttyy. Jos haet kansaneläkkeen vasta, kun varsinainen eläkeikäsi täytyy, siihen ei tehdä varhennusvähennystä.

Varhennettua vanhuuseläkettä voi saada:

  • 63 vuotta täyttänyt ennen vuotta 1958 syntynyt 
  • 64 vuotta täyttänyt vuosina 1958–1961 syntynyt.

Varhennetun eläkkeen määrä on pysyvästi pienempi kuin vanhuuseläkkeen, joka alkaa 65-vuotiaana. Se vähenee 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla varhennat eläkettä. Voit selvittää etukäteen, minkä suuruinen varhennettu vanhuuseläke olisi. Pyydä omasta työeläkelaitoksestasi laskelma työeläkkeesi määrästä. Sen perusteella Kela voi arvioida, saisitko kansaneläkettä. Jos olet asunut ulkomailla, arviota ei kuitenkaan voida tehdä.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.