Suomen vanhuuseläke

Suomen vanhuuseläke
Tällä sivulla voit lukea Suomen vanhuuseläkkeestä. Tältä sivulta löydät tietoa muun muassa siitä, kenellä on oikeus saada vanhuuseläkettä Suomesta, miten eläkettä haetaan, sekä vanhuuseläkkeen maksamisesta kuolemantapauksen jälkeen. Säännöt koskevat myös Ahvenanmaata.

Suomessa maksettava vanhuuseläke koostuu ensisijaisesti työeläkkeestä, jota jokainen ansiotyötä tekevä kartuttaa työuransa aikana. Jos työeläke on pieni tai sitä ei ole lainkaan, vanhuuseläkkeenä maksetaan kansaneläkettä ja mahdollisesti takuueläkettä, jotka ovat asumisperusteisia eläkkeitä.

Tällä sivulla saat tietoa Suomessa maksettavasta vanhuuseläkkeestä. Lisätietoa muista Suomessa maksettavista eläkkeistä sekä yleisesti eläkejärjestelmästä ja eläkkeiden yhteensovittamisesta saat Suomen eläkejärjestelmää käsittelevältä sivulta. 

Onko sinulla oikeus saada vanhuuseläkettä Suomesta?

Suurimmalle osalle eläkeläisistä työeläke on tärkein tulonlähde. Eläke voi kuitenkin koostua useasta palasesta. Eläke voi muodostua työeläkkeen lisäksi kansaneläkkeestä, takuueläkkeestä ja ulkomaaneläkkeestä.

Oikeus työeläkkeeseen

Oikeus työeläkkeeseen syntyy ansiotyöstä palkansaajana tai yrittäjänä pakollisen työeläkevakuutuksen perusteella. Myös apurahalla työskentelevät tutkijat ja taiteilijat kartuttavat työeläkettä. Eläke karttuu työansioista tietyn prosenttimäärän mukaan vuosittain. Jos olet kartuttanut työeläkettä Suomessa, työeläke maksetaan sinulle asuinmaastasi riippumatta. Lue lisää Työeläke.fi-sivustolta.

Oikeus kansaneläkkeeseen

Oikeus kansaneläkkeeseen perustuu Suomessa asumiseen. Kansaneläkkeen saaminen edellyttää, että olet asunut Suomessa vähintään kolme vuotta sen jälkeen, kun olet täyttänyt 16 vuotta. Odotusaika voi kuitenkin karttua myös, jos kuulut toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin sosiaaliturvaan ennen Suomeen muuttoa. Myös muissa EU- tai ETA-maissa tai Sveitsissä asuvat henkilöt, jotka ovat aiemmin kuuluneet Suomen sosiaaliturvaan, voivat saada kansaneläkettä Suomesta.

Jotta voit saada kansaneläkettä Suomesta, eivät muut eläkkeesi ja korvauksesi saa ylittää tiettyä rajaa. Kansaneläkkeen määrä lasketaan suhteessa siihen aikaan, jonka olet asunut Suomessa. Ellet ole asunut Suomessa vähintään 80 prosenttia 16-65 ikävuoden välisestä ajasta, kansaneläkettä pienennetään sen mukaan, miten olet asunut ulkomailla. Kansaneläkkeen määrään vaikuttavat muiden eläkkeiden lisäksi perhesuhteet. Lue lisää Kelan sivuilta.

Oikeus takuueläkkeeseen

Kelan maksama takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen. Sinulla voi olla oikeus takuueläkkeeseen, jos kaikki muut eläkkeesi yhteensä jäävät tietyn tulorajan alle. Lue lisää Kelan sivuilta.

Miten saat tietää, paljonko eläkettä olet ansainnut Suomessa?

Työeläkeote sisältää tiedot Suomessa ansaitsemastasi työeläkkeestä. Jos sinulla on suomalaiset verkkopankkitunnukset, voit tarkistaa työeläkeotteesi Työeläke.fi-verkkopalvelussa.

Voit myös tilata työeläkeotteen puhelimitse tai kirjeitse Eläketurvakeskukselta. Lue lisää Työeläke.fi-sivustolta.

Milloin voit saada vanhuuseläkettä Suomesta?

Eri ikäluokkia koskevat omat ala- ja yläikärajat. Työeläkkeelle voit jäädä oman ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä 63–65-vuotiaana. Kansaneläkkeen vanhuuseläkeikä on 65 vuotta vuonna 1965 tai sitä ennen syntyneillä. Vuoden 1965 jälkeen syntyneillä kansaneläkkeen vanhuuseläke on sidottu työeläkelakien mukaiseen henkilökohtaiseen eläkeikään. Oman eläkeikäsi voit tarkistaa Työeläke.fi-sivustolta.

Osittainen vanhuuseläke antaa vapaat kädet työntekoon eläkkeen rinnalla: työskentelyä ei rajoiteta, mutta ei myöskään edellytetä. Voit ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen maksuun varhennettuna, omassa alimmassa eläkeiässäsi tai vasta myöhemmin. Varhennettuna sen voit saada aikaisintaan 61-vuotiaana. Jo kertyneestä eläkkeestä voit ottaa maksuun 25 tai 50 prosenttia. Lue lisää Työeläke.fi-sivustolta.

Myös kansaneläkkeen voi saada myös varhennettuna, jolloin siihen tehdään varhennusvähennys. Lue lisää kansaneläkkeen varhennetusta vanhuuseläkkeestä Kelan sivuilta.

Jos jatkat työskentelyä alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, voit kartuttaa uutta eläkettä vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan eli 68–70 ikävuoteen asti. Ellet ota eläkettäsi maksuun vielä alimmassa vanhuuseläkeiässäsi, saat eläkkeeseen myös lykkäyskorotuksen. Lue lisää Työeläke.fi-sivustolta.

Vanhuuseläke voi alkaa, kun työsuhteesi on päättynyt. Voit kuitenkin jatkaa työskentelyä toisessa työsuhteessa tai yrittäjänä.

Miten haet vanhuuseläkettä Suomesta?

Eläkettä haetaan eri tavalla riippuen siitä, asutko Suomessa vai toisessa Pohjoismaassa.

Jos asut Suomessa

Jos asut Suomessa, voit hakea sekä työ- että kansaneläkettä samalla vanhuuseläkehakemuksella. Voit tehdä sähköisen hakemuksen Työeläke.fi-palvelussa, oman työeläkelaitoksesi verkkopalvelussa tai OmaKelassa. Työeläke.fi-sivustolta löydät myös tulostettavat paperilomakkeet.

Ulkomailla ansaittua eläkettä voit hakea samalla lomakkeella, mutta hakemukseen tulee liittää lomake nimeltä Liite U, jolla ilmoitat tiedot ulkomailla työskentelystä ja asumisesta. Jos olet työskennellyt ulkomailla, hakemus kannattaa tehdä jo 6-9 kuukautta ennen eläkkeen toivottua alkamisaikaa. Lue lisää Työeläke.fi-sivustolta.

Jos asut toisessa Pohjoismaassa

Jos asut toisessa Pohjoismaassa, voit hakea suomalaista eläkettäsi samalla kun haet eläkettä asuinmaastasi. Jos et ole vielä saavuttanut asuinmaasi eläkeikää, mutta haluat hakea toisen Pohjoismaan eläkettä, voit hakea tässäkin tapauksessa suomalaisen eläkkeen asuinmaasi eläkelaitoksen kautta. Lue lisää oman asuinmaasi eläkettä käsittelevältä sivulta.

Saatko Suomen vanhuuseläkkeen mukaasi toiseen Pohjoismaahan?

Työeläke ja kansaneläke maksetaan sinulle myös toiseen Pohjoismaahan. Eläkkeensaajan asumistukea ei makseta ulkomaille. Lue lisää Suomi.fi-sivustolta.

Takuueläkettä maksetaan ainoastaan Suomessa asuville. Takuueläkkeen saaja voi kuitenkin oleskella tilapäisesti ulkomailla menettämättä oikeuttaan takuueläkkeeseen. Lue lisää Kelan sivuilta.

Voitko tehdä töitä eläkkeellä ollessasi?

Jos olet työntekijä, työsuhteesi tulee päättyä ennen kuin vanhuuseläke voi alkaa. Jos olet yrittäjä, sinun ei tarvitse lopettaa yrittäjätoimintaa saadaksesi vanhuuseläkkeen.

Vanhuuseläkkeellä voit jatkaa työntekoa uudessa työsuhteessa tai yrittäjänä. Voit kartuttaa uutta työeläkettä vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti. Lue lisää Työeläke.fi-sivustolta.

Miten sinua verotetaan, jos asut ulkomailla ja saat eläkettä Suomesta?

Tietoa eläkkeen verotuksesta saat Pohjoismaisen veroportaalin Nordisk eTaxin sivuilta.

Miten vanhuuseläkettä maksetaan kuolemantapauksen jälkeen?

Kun vanhuuseläkkeen saaja kuolee, vanhuuseläke lakkautetaan sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana eläkkeensaaja kuolee. Vanhuuseläkettä ei siis makseta vainajan omaisille. Leski ja alaikäiset lapset voivat saada perhe-eläkettä, jota on haettava erikseen. Lue lisää sivulta Kuolemantapauksessa maksettavat Suomen etuudet.

Jos eläkkeensaaja ei ollut Suomen kansalainen tai asunut Suomessa vakituisesti, tieto kuolemasta ei useimmiten välity Suomen viranomaisille. Tällöin kuolemasta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian eläkkeen maksajalle puhelimitse tai kirjeitse.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.