Teemaryhmä 3: Kestävät kaupungit ja kaupunkikehitys

Kaupunkien haavoittuvuuden vähentäminen sekä entistä ekologisempiin liikennejärjestelmiin ja paikallisiin energiaratkaisuisiin siirtyminen ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka koskevat Pohjoismaiden kaikkia alueita ja suurkaupunkien kestävää kehitystä. Aluepolitiikan alalla painotetaan asumista, liikennettä sekä energiajärjestelmiä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Pohjoismailla sekä Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannilla on paljolti samankaltaiset haasteet, jotka liittyvät kaupungistumis- ja keskittymiskehityksen vaikutuksiin sekä metropoleissa että pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa.

Haasteena on kasvaa älykkäästi rajoittamalla ympäristövaikutuksia, ehkäisemällä eriytymistä, luomalla vetovoimaisia ja osallistavia ympäristöjä, hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia sekä vähentämällä kaupunkien ja ympäröivän maaseudun välistä vastakkainasettelua. Pohjoismaiden kaupunkien tulee olla vetovoimaisia, toimivia ja turvallisia kaikille. Pohjoismailla on ollut historiallisesti samankaltainen kaupunkikehitys, ja niiden suunnittelu- ja hallintojärjestelmissä on yhtäläisyyksiä. Samalla maiden välillä ja sisällä on riittävästi eroja, jotta kaupunkialueiden kehittämisessä voitaisiin ottaa oppia muilta. Painopistealueen kannalta onkin kiinnostavaa seurata kestävään rakentamiseen, arkkitehtuuriin ja kaupunkikehitykseen keskittyvää ”Nordic Built Cities” -aloitetta. Se on kiinnostava varsinkin siitä näkökulmasta, miten suunnitteluun ja kestävään kaupunkikehitykseen liittyviä ideoita ja konsepteja voidaan levittää muualle ja kehittää edelleen.

Teemaryhmän sihteeristöpalveluista vastaa Nordregio, joka on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen kansainvälinen aluekehityksen ja aluesuunnittelun tutkimuskeskus.