Tietoa Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnosta

7 af de 11 nominerede til Nordisk Råds musikpris 2015
Valokuvaaja
Thor Møller/Norden.org
Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnolla palkitaan korkeatasoista luovaa ja esittävää säveltaidetta. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi jonkin elossa olevan säveltäjän teokselle ja joka toinen vuosi esiintyjälle tai esiintyjäryhmälle.

Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinto on luovan ja esittävän säveltaiteen palkinto, joka perustettiin vuonna 1965. Palkinto myönnettiin ensin joka kolmas vuosi jollekulle pohjoismaiselle säveltäjälle. Vuodesta 1990 lähtien palkinto on jaettu vuosittain: vuorovuosin säveltäjälle (luova säveltaide) ja esiintyjälle tai esiintyjäryhmälle (esittävä säveltaide). Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti ovat voineet asettaa omia palkintoehdokkaitaan vuodesta 1997 lähtien.

Joka toinen vuosi säveltäjälle

Palkittava säveltäjä voi edustaa mitä tahansa musiikkigenreä. Säveltäjän täytyy kuitenkin olla elossa, ja palkittavan teoksen tulee olla taiteellisesti korkeatasoinen, suurta taidokkuutta osoittava ja lajityypissään omaleimainen.

Joka toinen vuosi esiintyjälle

Palkittavan esiintyjän tai esiintyjäryhmän tulee olla aktiivinen musiikin ammattilainen. Ehdokkaan musiikkitoiminnan tulee olla lajityypissään omaleimaista, taiteellisesti korkeatasoista ja suurta taidokkuutta osoittavaa. Palkinnonsaajaa valittaessa kiinnitetään huomiota myös toiminnan jatkuvuuteen.

Palkintolautakunta

Pohjoismaiden ministerineuvosto nimittää pohjoismaisen palkintolautakunnan, joka tekee palkintoa koskevat päätökset. Palkintolautakunnassa on yksi jäsen kustakin viidestä Pohjoismaasta.

Mikäli Ahvenanmaa, Färsaaret tai Grönlanti asettaa oman palkintoehdokkaan, kyseisen alueen edustajalla on oikeus osallistua palkintolautakunnan työhön.

Jäsenet musiikintuntijoita

Palkintolautakunnan jäsenten on oltava oman maansa musiikin asiantuntijoita ja tunnettava mahdollisimman hyvin myös muiden Pohjoismaiden musiikkia. Lautakunnan edellytetään hankkivan tietoa niistä musiikin lajityypeistä, jotka eivät ole suoraan edustettuina lautakunnassa, ja pitävän yhteyttä olennaisiin pohjoismaisiin musiikkitahoihin.

Palkinnonsaajan valinta

Musiikkipalkinnon ehdokkaista päättävät palkintolautakunnan kansalliset jäsenet. Myös Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti voivat asettaa omia ehdokkaitaan. Kustakin Pohjoismaasta asetetaan kaksi palkintoehdokasta ja Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista yksi ehdokas.  

Palkinnonsaajasta päätetään viimeistään kuukautta ennen palkinnonjakotilaisuutta. Musiikkipalkinto luovutetaan yhdessä Pohjoismaiden neuvoston muiden palkintojen kanssa palkinnonjakotilaisuudessa, joka pidetään neuvoston varsinaisen istunnon yhteydessä syksyllä.

Palkintoa hallinnoi Färsaarten Pohjolan-talo, ja se on samansuuruinen kuin neuvoston kirjallisuus-, lasten- ja nuortenkirjallisuus-, elokuva- ja ympäristöpalkinto, eli 300 000 Tanskan kruunua (noin 40 300 euroa).

Musiikkipalkinnon ehdokkaina ja saajina on vuosien varrella ollut monia tunnettuja pohjoismaisia esiintyjiä ja säveltäjiä. Heistä voidaan mainita säveltäjä Kaija Saariaho, norjansaamelainen laulaja Mari Boine, islantilainen artisti Björk, tanskalainen trumpetisti Palle Mikkelborg ja ruotsalainen kuoronjohtaja Eric Ericsson.