Om Nordiska rådets musikpris

7 af de 11 nominerede til Nordisk Råds musikpris 2015
Photographer
Thor Møller/Norden.org
Nordiska rådets musikpris ska uppmärksamma skapande och utövande av musik på hög konstnärlig nivå. Vartannat år ges priset till ett verk av en nu levande kompositör och vartannat år går priset till en större eller mindre ensemble.

Musikpriset för utövande och skapande tonkonst instiftades 1965 och skulle till en början utdelas vart tredje år till en kompositör från ett av de nordiska länderna. Från och med 1990 utdelas priset varje år; vartannat år till en kompositör(skapande) och vartannat till enskilda musikutövare eller grupper. De självstyrande områdena, Färöarna, Grönland och Åland kan sedan 1997 föreslå egna kandidater till priset.

Vartannat år till kompositör

Det finns inga genre- begränsningar när priset ges till en kompositör. Dock måste det vara till en nu levande kompositör. Verket ska uppfylla höga konstnärliga krav och inom sin genre betraktas som nyskapande.

Vartannat år till utövare

För att nomineras till priset när det ges till en större eller mindre ensemble eller en enskild musikutövare ska den/de som nomineras vara aktivt, utövande musiker. Musikverksamheten ska präglas av nyskapande på en hög konstnärlig och hantverksmässig nivå. Kontinuitet i verksamheten har betydelse vid valet av prismottagare liksom att musikutövandet kan anses vara nyskapande inom det aktuella musikområdet.

Bedömningskommitté väljer pristagare

Nordiska ministerrådet tillsätter en nordisk bedömningskommitté, som fattar beslut om priset. Bedömningskommittén består av en medlem från vardera av de fem nordiska länderna.

I de fall förslag inkommit från något av de självstyrande områdena äger en representant för sådant område rätt att delta i bedömningskommitténs arbete.

Nordiska musikkännare på kommittén

Det är de nationella medlemmarna i kommittén som föreslår vem som ska komma ifråga som mottagare av musikpriset. De självstyrande områdena kan också lämna in förslag. Två förslag får lämnas från varje land och ett vardera från de självstyrande områdena.  

Beslutet om vem ska få priset fattas senast en månad före det tillfälle då det ska delas ut. Musikpriset delas i regel ut tillsammans med de andra nordiska priserna i litteratur, film och för natur- och miljöarbete under Nordisk rådets ordinarie session, på hösten vid en särskild ceremoni.

Priset som, administreras av Nordens hus på Färöarna, är liksom priserna i litteratur, film och för natur- och miljöarbete på 300 000 danska kronor (ca 40 300 Euro).

Många kända nordiska musiker och kompositörer har genom åren fått musikpriset. Bland dessa märks den norsk-samiska sångerskan Mari Boine, isländska sångerskan Björk, trumpetaren Palle Mikkelborg från Danmark, den finländska kompositören Kaija Saariaho och den svenska dirigenten Eric Ericsson.