Om musikkprisen

7 af de 11 nominerede til Nordisk Råds musikpris 2015
Fotograf
Thor Møller/Norden.org
Nordisk Råds musikkpris skal gi oppmerksomhet til skapende og utøvende musikere av høy kunstnerisk kvalitet. Annethvert år gis prisen til et verk av en nålevende komponist og annethvert år går prisen til et større eller mindre ensemble.

Musikkprisen for utøvende og skapende tonekunst ble stiftet i 1965 og ble i begynnelsen utdelt hvert tredje år til en komponist fra ett av de nordiske landene. Fra og med 1990 ble prisen utdelt hvert år: annethvert år til en komponist (skapende) og annethvert til enkeltutøvere eller grupper. De selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland har siden 1997 kunnet foreslå egne kandidater til prisen.

Annethvert år til komponist

Det finnes ingen sjangerbegrensninger når prisen utdeles til en komponist. Det må imidlertid være en nålevende komponist. Verket skal oppfylle høye kunstneriske krav og betraktes som nyskapende innenfor sin sjanger.

Annethvert år til utøver

For å kunne bli nominert til prisen når den gis til et større eller mindre ensemble eller en enkeltutøver, skal den/de som blir nominert være aktivt utøvende musikere. Musikkvirksomheten skal preges av nyskaping på et høyt kunstnerlig og håndverksmessig nivå. Kontinuitet i virksomheten har betydning ved valget av prismottakere, på samme vis som at musikkutøvelsen kan anses å være nyskapende innenfor det aktuelle musikkområdet.

Bedømningskomité velger ut prisvinnere

Nordisk Ministerråd tilsetter en nordisk bedømningskomité som bestemmer hvem som skal få prisen. Bedømningskomiteen består av et medlem fra alle de fem nordiske landene.

Dersom det har kommet inn forslag fra noen av de selvstyrte områdene, har en representant for et slikt område rett til å delta i bedømningskomiteens arbeid.

Nordiske musikkjennere i komiteen

Komiteens medlemmer skal være musikkjennere når det gjelder det egne landets musikk og i størst mulig utstrekning også kjenne til nabolandenes musikk. Komiteen forutsettes å skaffe seg informasjon om musikk fra de musikksjangrene som ikke er direkte representert i komiteen og å holde kontakt med relevante musikkinstanser i Norden.

Forslag fra alle de nordiske landene

Det er de nasjonale medlemmene i komiteen som foreslår hvem som skal innstilles som mottakere av musikkprisen. De selvstyrte områdene kan også levere inn forslag. To forslag kan leveres inn fra hvert land, og de selvstyrte områdene har en kvote på ett forslag hver.  

Beslutningen om hvem som skal få prisen tas senest én måned før prisen skal deles ut. Musikkprisen deles som regel ut sammen med de andre nordiske prisene i litteratur, film og for natur- og miljøarbeid under Nordisk Råds årlige møte, sesjonen, på høsten ved en spesiell seremoni.

Prisen, som administreres av Nordens hus på Færøyene, er i likhet med prisene i litteratur, film og for natur- og miljøarbeid på 300 000 danske kroner (ca. 40 300 euro).

Mange kjente nordiske musikere og komponister har fått musikkprisen opp gjennom årene. Blant disse finner vi den norsk-samiske vokalisten Mari Boine, den islandske vokalisten Björk, trompetspilleren Palle Mikkelborg fra Danmark, den finske komponisten Kaija Saariaho og den svenske dirigenten Eric Ericsson.