Om musikprisen

7 af de 11 nominerede til Nordisk Råds musikpris 2015
Fotograf
Thor Møller/Norden.org
Nordisk Råds Musikpris fokuserer på skabelse og udøvelse af musik på et højt kunstnerisk niveau. Prisen gives hvert andet år til et værk af en nulevende komponist, og hvert andet år går prisen til et større eller mindre ensemble.

Musikprisen for udøvende og skabende tonekunst blev stiftet i 1965 og skulle i begyndelsen uddeles hvert tredje år til en komponist fra et af de nordiske lande. Fra og med 1990 er prisen blevet uddelt hvert år; hvert andet år til en komponist (skabende) og hvert andet år til enkelte musikudøvere eller grupper. De selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland har siden 1997 kunnet foreslå egne kandidater til prisen.

Hvert andet år til en komponist

Der er ingen genrebegrænsninger når prisen gives til en komponist. Dog skal der være tale om en nulevende komponist. Værket skal leve op til høje kunstneriske krav og betragtes som nyskabende inden for sin genre.

Hvert andet år til en udøver

For at blive nomineret til prisen når den gives til et større eller mindre ensemble eller en enkelt musikudøver skal den/de nominerede være aktivt, udøvende musikere. Den musikalske virksomhed skal bære præg af at være nyskabende på et højt kunstnerisk og håndværksmæssigt niveau. Kontinuitet i virksomheden har betydning ved udvælgelsen af prismodtageren ligesom det har betydning at musikudøvelsen kan anses for at være nyskabende inden for det aktuelle musikalske område.

Bedømmelseskomitéen udvælger prisvinderen

Nordisk Ministerråd sammensætter en nordisk bedømmelseskomité, som beslutter hvem skal have prisen. Bedømmelseskomitéen består af ét medlem fra hvert af de fem nordiske lande.

Hvis der er indkommet forslag fra nogle af de selvstyrende områder, har en repræsentant for det pågældende område ret til at deltage i bedømmelseskomitéens arbejde.

Nordiske eksperter i komitéen

Medlemmerne af komitéen skal være musikeksperter når det gælder hjemlandets musik og i størst mulig udstrækning også kende til nabolandenes musik. Det forudsættes at komitéen skaffer sig information om musik fra de musikalske genrer som ikke er direkte repræsenteret i komitéen, og at de har kontakt med relevante musikinstanser i Norden.

Forslag fra alle de nordiske lande

De nationale medlemmer af komitéen stiller forslag om hvem der skal komme i betragtning som modtager af musikprisen. De selvstyrende områder kan også indsende forslag. Der kan indsendes to forslag fra hvert land og ét fra hvert af de selvstyrende områder.

Beslutningen om hvem der skal have prisen tages senest én måned før uddelingen. Musikprisen uddeles som regel sammen med de andre nordiske priser (litteratur, film og natur- og miljøarbejde) ved Nordisk Råds årlige møde, sessionen, om efteråret ved en særlig ceremoni. Prisen, som administreres af Nordens Hus på Færøerne, er ligesom priserne for litteratur, film og natur- og miljøarbejde på 300.000 danske kroner (cirka 40.300 euro). Mange kendte nordiske musikere og komponister har gennem tiden fået musikprisen. Blandt andre den norsk-samiske sangerinde, Mari Boine, den islandske sangerinde, Björk, trompetisten, Palle Mikkelborg fra Danmark, den finske komponist, Kaija Saariaho, og den svenske dirigent, Eric Ericsson.