5.
Yhteistyöministerien ehdotukset ja selonteot

5.0.
Sessionen dag 2

95
Gunilla Carlsson
Puheenvuoro

God morgon, allesammans! Jag hoppas att ni alla hade en trevlig kväll i går. Det blev ju en händelserik afton, och jag tyckte personligen att det var väldigt trevligt.

98
Linda Modig
Vastauspuheenvuoro

Fru president! Tack för det svaret. Detta är mycket goda nyheter för oss debattglada, även om jag är ödmjuk och medveten om att vi har begränsad talartid.

5.1.
Yhteistyöministerien selonteko 2019, suullinen, asiakirja 6/2019

5.2.
Pohjoismaiden ministerineuvoston uuden vision ja strategisten priorisointien esittely, yhteistyöministerit, suullinen, asiakirja 7/2019

5.3.
Yhteistyöministerien rajaeste- ja liikkuvuusselonteko, asiakirja 8/2019

5.4.
Selonteko Pohjoismaiden ministerineuvoston lasten ja nuorten parissa tehtävästä työstä, asiakirja 9/2019

5.5.
Yhteistyöministereiden kotouttamisselonteko, asiakirja 10/2019

5.6.
Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2020 budjetiksi, B 328/presidiet / C 2/2019

5.7.
Kohdan 5 äänestykset