115. Aron Emilsson (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
115
Person
Talerrolle
Nordisk frihets talesperson
Dato

Fru president! Om Norden ska bli världens mest integrerade region krävs det att vi har världens mest integrerade samarbete mellan Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet. Just arbetsgången inför den här visionen har flera berört. Jag vill bara från Nordisk frihets sida understryka att vi gärna hade sett att den parlamentariska sidan, som ju faktiskt är den beslutande instansen, hade blivit involverad i ett tidigare skede och då kunnat rikta ett uppdrag och också tydligare signaler tidigare till Ministerrådet.

Framåt har vi ett kärnvärde i mitten av den här visionen som jag tror att det finns en bred enighet om, och det är att vi ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Men vad handlar det då om? Jag skulle vilja peka på en tredje del i den här visionen som handlar om just den sociala hållbarheten. Många har berört den gröna omställningen. Där är det mycket som redan är självgående i de nordiska länderna, och vi ligger långt framme globalt. Då kan vi snarare använda vår kompetens, våra nycklar kring innovationer, teknikutveckling, export av klimatbistånd och nya tekniska lösningar där utsläppen är som värst.

Det finns en annan definition av hållbarhet som måste beröras, och det är den sociala. Vilka visioner vi än antar i den här kammaren bör vi vara medvetna om att vi behöver peka på ett sammanhållet Norden som är understruket av social hållbarhet. Vi har landsbygder, glesbygder och storstäder som står inför diametralt olika framtidsproblem och framtidsutmaningar. Vissa är beroende av bilen, medan andra är beroende av och kan ta utgångspunkt i de nya tekniska lösningar och kommunikationslösningar som finns i infrastrukturen. Men vi behöver vara medvetna om att om vi ska vara världens mest integrerade region behöver vi också bli världens mest sammanhållna region, från stad till land.