5.
Samarbetsministrarnas förslag och redogörelser

5.0.
Sessionen dag 2

95
Gunilla Carlsson
Inlägg

God morgon, allesammans! Jag hoppas att ni alla hade en trevlig kväll i går. Det blev ju en händelserik afton, och jag tyckte personligen att det var väldigt trevligt.

97
Gunilla Carlsson
Svar på replik

Nej, du får lov att begära replik, men repliken ska gå till den som har sitt anförande. Den ska också handla om den fråga som tas upp i anförandet.

98
Linda Modig
Replik

Fru president! Tack för det svaret. Detta är mycket goda nyheter för oss debattglada, även om jag är ödmjuk och medveten om att vi har begränsad talartid.

99
Gunilla Carlsson
Svar på replik

Det var bra att du tog upp detta, så att alla känner sig trygga. Sedan har vi alla ett ansvar, kanske framför allt vi som sitter som ordförande för mötet, att hålla tiderna.

5.1.
Samarbetsministrarnas redogörelse för 2019, muntlig, dokument 6/2019

5.2.
Samarbetsministrarnas presentation av ny vision och strategiska prioriteringar för Nordiska ministerrådet, muntlig, Dokument 7/2019

5.3.
Samarbetsministrarnas redogörelse för mobilitet och gränshinder, dokument 8/2019

5.4.
Redogörelse för Nordiska ministerrådets arbete med barn och unga i Norden, dokument 9/2019

5.5.
Samarbetsministrarnas redogörelse för integration, dokument 10/2019

5.6.
Betænkning over Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds samlede budget 2020, B 328/presidiet/C 2/2019

5.7.
Omröstning punkt 5