150. Jorodd Asphjell (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
150
Talerrolle
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Dato

NORDBUKs rapport viser gode resultater både når det gjelder strategiens mål og ambisjoner, og det er veldig gledelig. Det viser at det er mulig å sette konkrete mål for hvordan en skal inkludere barn og unge i sitt arbeid.

Vi har i Nordisk råd Ungdommens nordiske råd. Det viser at ungdom på tvers av landegrenser, på tvers av politisk ståsted, engasjerer seg til det beste for å utvikle vårt demokrati. Vi må være med på å støtte opp under det arbeidet ungdom gjør for å engasjere seg. Vi må lytte til deres meninger. Uten det vil vi stå helt stille, og ungdom blir passive.

Vi har bruk for unge som engasjerer seg, og vi må motivere dem - og ikke bare unge, også virksomheter og politiske beslutningstakere, som oss selv, og ikke minst meningsbærere. Vi må gjøre noe for at de kan fortsette dette arbeidet.

I går skulle vi dele ut miljøprisen. Den gikk til en ungdom, Greta Thunberg, som valgte å ikke motta prisen. Vi kan sikkert spekulere i hvorfor, men det er ungdom som har engasjert seg - ikke bare i Sverige, men over hele verden - og som har skapt et engasjement. Ungdom ønsker handling, ikke snakk. Greta Thunberg valgte da å ikke ta imot prisen. Det gjør selvsagt at prisen, og det hun står for, har fått enda større oppmerksomhet. Flere unge vil engasjere seg, og det må vi som beslutningstakere ta innover oss på en positiv og god måte.

Det er betryggende å se at resultatene av denne rapporten er positive, både i seg selv og for framtidig arbeid med barn og unge. Jeg oppfordrer ministerrådet, især NORDBUK, til å dra fordel av den voksende interessen og arbeide med barn og unges rettigheter også i framtiden. Det er veldig viktig. Vi har bruk for aktiv og engasjert ungdom.