152. Thomas Blomqvist (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
152
Speaker role
Finlands samarbejdsminister
Date

Värderade president! Här kom en hel del frågor och också uppmaningar, som jag uppfattar det. Jag försöker svara på dem, åtminstone de flesta.

Magnus Ek funderade när det gäller budgeten. Det är en sak som vi tar med oss och som vi måste fundera på naturligtvis. Är det ändamålsenligt att ha tyngdpunkten på projekt, eller borde man också fundera på något annat sätt för att garantera att barn och unga inte bara blir som här sades, en stämpel utan också har ett de facto-inflytande på verksamheten också på längre sikt och att det är uthålligt? Jag kan säga att såväl Island i sitt ordförandeskap som Danmark i sitt kommande ordförandeskap kommer att ha unga och barn i fokus. Vi vill engagera unga och ser unga och barn som en kraft och en tillgång för också det nordiska ministerrådets samarbete. När gäller FN:s konvention om barns rättigheter, som Kujala tog upp, så tar jag det som en uppmaning till ministerrådet: Vi måste noggrant se hur vi bättre kan integrera och implementera också den i hela ministerrådets arbete.