148. Magnus Ek (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
148
Person
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Fru president, ärade samarbetsministrar och kära nordiska vänner! Jag vill börja mitt anförande med att säga att jag är tacksam för att ni samarbetsministrar tar er tid att inte bara komma hit utan också engagera er i diskussioner med oss ledamöter i Nordiska rådet. Jag hoppas att vi ska kunna få till en diskussion om några angelägna frågor också om detta. Den första av dem som jag vill rikta en fråga till er om lyder: Om barnrätts- och ungdomsperspektivet nu är en prioritet för Nordiska ministerrådet och för Norden i stort, varför höjs inte budgeten för att garantera ungas inkludering, speciellt för att garantera finansiering och ett finansiellt existensminimum för de organisationer som är vitala för de ungas demokratiska deltagande också över tid? Som exempel på vad jag menar har Nordbuk gått över till en projektfinansiering som nog har sina goda sidor. Och jag vill absolut inte tala emot de organisationer och projekt som har fått finansiering, men det här leder i en riktning mot ensaksrörelser och kortsiktiga projekt snarare än breda organisationer som kan ta en påverkande roll i det nordiska samarbetet. Bland annat har Ungdomens Nordiska Råd och dess takorganisationer ställts inför stora utmaningar när man har ändrat finansieringen. Jag vill gärna höra hur samarbetsministrarna ser på detta och framför allt hur vi rättar till den här saken.

Jag vill också gärna höra hur ministrarna garanterar att det tvärsektoriella unga deltagandet i olika former inte blir urvattnat och en vattenstämpel, utan att vi verkligen följer upp att unga är med och har en påverkan över hela brädet.

Sedan har jag en fråga som jag inte förväntar mig svar på men som jag kanske bara kan få fästa ministrarnas uppmärksamhet på. Det har ju nu tillsatts en rådgivargrupp. Det är gott, men tre år är ett långt mandat. Man kanske borde se över om de här personerna ska kunna ha ersättare.