5.3.
Yhteistyöministerien rajaeste- ja liikkuvuusselonteko, asiakirja 8/2019