5.3.
Samarbetsministrarnas redogörelse om mobilitet och gränshinder, Dokument 8/2019