16.2.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisten ympäristörahoitusinstrumenttien vahvistamisesta, A 1783/hållbart