370. Ketil Kjenseth (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Hovedindlæg
Speech number
370
Speaker role
Udvalget for Holdbart Nordens talsperson
Date

Takk for det, ordfører.

De nordiske miljøfinansieringsinstrumentene har en lang historie og er et godt eksempel på nordisk samarbeid. Men de må også fornyes av og til. Vi har jo snakket om å få til en nordisk grønn bank for å styrke de institusjonene ytterligere, men i første omgang handler det om at vi fornyer mandater og også ser på om det må til ny kapitaltilførsel. Det har vært en diskusjon over de seneste årene i Nordisk råd om viljen til å bidra.

Jeg syns at den klimadebatten vi står i nå, er et godt eksempel på at vi skal se på mandater og se framover. Nå har vi noen tiår bak oss med å bruke de institusjonene. Det er mange tusen prosjekter som er bevilget i størrelsesorden fra én million kroner og opp til mange titalls millioner kroner – og opp til milliarder, for den del. Det betyr også at det er i ulikt omfang og i ulike deler av verden også, fordi vi har utvidet det geografiske området for hvor vi bidrar over tid. Det er også et argument for å se på om det er noen områder som trenger en større innsats.

Vi har også fått fram en rekke ungdommer nå som sier: Vi vil mer på vegne av vår framtid og våre generasjoner. Da syns jeg at vi skal diskutere om det er mulig å få dem med på et annet vis, være med på begge sider av bordet og prioritere midler, og også bidra i andre enden med å hjelpe, unge til unge. Det er mange i tredje verden som står i store utfordringer, og som kan løse en del av disse utfordringene.

Et enkelt eksempel på det, er Pokémon GO, som mange av oss har brukt for å gå på tur og fange pokémoner. Det er mulig å lage «avfallspokémon», der ungdom i tredje verden får betalt for å samle inn avfall digitalt. De fleste unge i dag over hele verden har en smarttelefon. Det viser hvilken mulighet det er å ta i bruk ny teknologi til å gjøre oppgaver på vegne av miljø og klima.

Så det er mange gode grunner til at vi skal se på og ha en aktiv debatt om hva som er mulighetene videre, hva som skal være mandatene, og hva det er som trengs nå for å ruste oss for framtiden.