16.2.
Nefndarálit um þingmannatillögu um að efla hinar norrænu umhverfisfjármögnunarleiðir, A 1783/hållbart