Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Forbrugerbeskyttelse i nye betalingssystemer. Inden for de seneste år der sket en udvikling i de måder, hvorpå man kan indgå aftaler om køb af varer og tjenester. Udviklingen på området for betalingssystemer har taget fart i en sådan grad, at der med jævne mellemrum dukker nye systemer op, med nye muligheder for såvel forbrugere som erhvervsdrivende. Overtakserede mobilbeskeder - SMS'er og MMS'er - hvor betaling sker via telefonregningen er én af disse nyskabelser. En anden mulighed er mikrobetalingssystemer, der entydigt identificerer brugeren og fratrækker et beløb på en dertil indrettet konto.Formålet med rapporten er at give et billede af, dels hvilke retlige problemer mikrobetalingssystemer rent faktisk giver forbrugerne, og dels hvilke barrierer den eksisterende lovgivning udgør for udviklingen af mikrobetalingssystemer. Målsætningen med rapporten er at anvise løsninger på, hvorledes et højt forbrugerbeskyttelsesniveau kan opretholdes samtidig med, at der kan udvikles enkle og billige mikrobetalingssystemer.
Julkaisunumero
2004:549