Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Nu kan du ansöka om stöd för att stärka nordiskt kulturutbyte utanför Norden

26.10.23 | Tukimahdollisuudet
De nordiska samarbetsministrarna har beslutat att bevilja upp till 1.000.000 DKK för residensverksamhet som bidrar till ökad internationell synlighet för de nordiska konstnärerna och kulturaktörerna, samt stöd till konstnärers och kulturaktörers möjligheter att nå ut såväl inom som utanför Norden.

Tietoja

Kategoria
Hankehaku
Määräaika
Pe, 2023/11/17 - 23:59
Aiheeseen liittyvä organisaatio
Budjetti
1.000.000 DKK

Vem kan söka?

Denna stödmöjlighet riktas främst till konstnärsresidens utanför Norden som är dedikerade till utveckling av nordisk konst, som involverar och erbjuder residens för konstnärer från Norden, forskare inom humaniora och andra nordiska aktörer inom kultursektorn för att öka synligheten av nordisk kultur och nordiska konstnärer, samt fungerar som mötesplatser och samlingsplatser för kulturevenemang i syfte att sprida kunskap om nordisk kultur.

Till konstnärsresidens utanför Norden som stärker nordiska relationer i en tid av osäkerhet i sektorn efter pandemin och har ett solitt samarbete de samtliga nordiska ambassaderna och övriga kulturaktörer i sin region samt har en tydlig koppling till visionen och dess tre strategiska prioriteringar.