Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Swedish.

Nu kan du ansöka om stöd för att stärka nordiskt kulturutbyte utanför Norden

26.10.23 | Fjármögnunarmöguleiki
De nordiska samarbetsministrarna har beslutat att bevilja upp till 1.000.000 DKK för residensverksamhet som bidrar till ökad internationell synlighet för de nordiska konstnärerna och kulturaktörerna, samt stöd till konstnärers och kulturaktörers möjligheter att nå ut såväl inom som utanför Norden.

Upplýsingar

Flokker
Kall eftir tillögum
Deadline
fös, 17/11/2023 - 23:59
Tengd stofnun
Financial framework
1.000.000 DKK

Vem kan söka?

Denna stödmöjlighet riktas främst till konstnärsresidens utanför Norden som är dedikerade till utveckling av nordisk konst, som involverar och erbjuder residens för konstnärer från Norden, forskare inom humaniora och andra nordiska aktörer inom kultursektorn för att öka synligheten av nordisk kultur och nordiska konstnärer, samt fungerar som mötesplatser och samlingsplatser för kulturevenemang i syfte att sprida kunskap om nordisk kultur.

Till konstnärsresidens utanför Norden som stärker nordiska relationer i en tid av osäkerhet i sektorn efter pandemin och har ett solitt samarbete de samtliga nordiska ambassaderna och övriga kulturaktörer i sin region samt har en tydlig koppling till visionen och dess tre strategiska prioriteringar.