Alpo Komulainen, Suomi

Alpo Komulainen, Finland
Alpo Komulainen on tehnyt opettajana, tutkijana ja aloitteentekijänä merkittävän työpanoksen. Hän on iskostanut moniin oppilas- ja opiskelijasukupolviin luonnon tärkeyttä korostavan asenteen, joka on nykyisin vallitseva Sotkamossa.

Tämänkaltainen luonnon kunnioittaminen on estänyt paitsi liiallisen ja fanaattisen luonnonsuojelun myös luonnon tuhoamisen. Opetustyönsä lisäksi Komulainen on järjestänyt luontoiltoja, avustanut useiden rauhoitettujen alueiden, virkistysalueiden ja luontopolkujen – kuten Kalevala-puiston ja Malahvian Natura-alueen – perustamisessa sekä järjestänyt kotiseutumatkoja ja luontoretkiä.

Komulainen on ollut aktiivinen myös useissa yhdistyksissä, ja hänellä on varsin laaja kirjallinen tuotanto.