ENO-verkkokoulu (Suomi)

ENO Programme - Finland
Photographer
norden.org
Kansainvälinen verkkokoulu ja kestävän kehityksen verkosto

Kestävän kehityksen ENO-verkkokoulu on saavuttanut kansainvälistä menestystä: verkkoratkaisu on mahdollistanut sen, että toiminnassa on ollut osallistujia yli 157 maasta.

Verkkokoulussa on istutettu 20 miljoona puuta, ja digitaalisten ratkaisujen avulla on tavoitettu opettajia ja oppilaita ympäri maailmaa. Eri osa-alueiden aineistoa on saatavilla verkossa, ja erityisesti on syytä nostaa esille yhteistyö Luontoportin kanssa luonnon monimuotoisuuden parissa.