ENO Netskole (Finland)

ENO Programme - Finland
Fotograf
norden.org
Ett globalt skolnätverk och nätverk för hållbar utveckling

Nätskolan ENO för hållbar utveckling har blivit en internationell framgång med otaliga deltagare i 157 olika länder tack vare den digitala lösningen.

Nätskolan har fått till stånd planteringen av 20 miljoner träd och har via sina digitala lösningar nått lärare och elever runtom i världen. Materialet för olika delområden finns tillgängligt på nätet och speciellt vill vi nämna samarbetet med: