Helsingin sopimus

Yhteistyösopimus Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Yhteistyösopimus Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä (Helsingin sopimus). Sopimus allekirjoitettiin maaliskuun 23. päivänä 1962 ja tuli voimaan 1. päivänä heinäkuuta samana vuonna. Alkuperäistä tekstiä on muutettu sopimuksilla, jotka on allekirjoitettu helmikuun 13. päivänä 1971, maaliskuun 11. päivänä 1974, kesäkuun 15. päivänä 1983, toukokuun 6. päivänä 1985, elokuun 21. päivänä 1991, maaliskuun 18. päivänä 1993 ja syyskuun 29. päivänä 1995. Viimeisimmät muutokset astuivat voimaan tammikuun 2. päivänä 1996.
Julkaisunumero
2018:718