Käsikirja seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä tuomioistuinlaitoksessa

Konkreettisia vinkkejä ja menetelmiä turvallisemman työpaikan luomiseksi

Tietoja

Publish date
Abstract
Tämä käsikirja esittelee toimintamalleja seksuaaliseen häirintään puuttumiseen oikeushallinnossa. Käsikirjan painopiste on laadullisessa muutostyössä ja henkilöstöpolitiikassa. Käsikirja perehdyttää lukijan seksuaaliseen häirintään pohjoismaisessa oikeuslaitoksessa, esittelee käytännön lähestymistapoja seksuaalisen häirinnän parissa työskentelyyn ja tarjoaa konkreettisia vinkkejä seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseen sekä yksilö- että rakenteellisella tasolla. Käsikirja on suunnattu kaikille oikeuslaitosten työntekijöille, mutta sitä voidaan käyttää inspiraationa myös muilla toimialoilla ja virastoissa.
Publication number
2022:013