Kohti kestävää ja integroitunutta Pohjolaa

Väliarviointi Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030:n toimintasuunnitelmasta vuosiksi 2021–2024

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Pääministerit hyväksyivät vuonna 2019 vision, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Pohjoismaiden ministerineuvosto sai tehtäväksi luotsata vision täytäntöönpanon eteen tehtävää yhteistyötä ja edistää vision toteutumista. Pohjoismaiden ministerineuvosto seuraa erityistä toimintasuunnitelmaa visiotyössään vuosina 2021–2024, ja vajaan kahden vuoden jälkeen työstä on laadittu väliarviointi. Huolimatta haastavasta ajanjaksosta, jota on leimannut koronapandemia ja Venäjän Ukrainaan tekemä hyökkäys, ministerineuvosto on saavuttanut konkreettisia tuloksia ja vaikutuksia. Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminnan tavoitteena on tukea Pohjoismaita parhaalla mahdollisella tavalla vision toteuttamisessa. Vihreää siirtymää edistävää työtä on vahvistettu 120 miljoonalla Tanskan kruunulla tekemällä budjettimuutoksia kaudella 2021–2024. Pohjoismaiden yhteistyöministerit hyväksyivät väliarvioinnin syyskuussa 2022.
Julkaisunumero
2022:722