Koulutus- ja tutkimusalan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2019–2023 (pidennetty vuoteen 2024)

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Koulutus- ja tutkimusyhteistyön visiona on, että Pohjolan tulee jatkossakin olla tiedon ja hyvinvoinnin alalla johtava alue. Yhteistyön taustalla on halu luoda Pohjoismaihin toimiva koulutus- ja tutkimusyhteisö.Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimusministerineuvoston (MR-U) yhteistyöohjelma ohjaa ministereiden yhteistyötä koulutuksen, tutkimuksen ja kielten aloilla vuoden 2019 marraskuusta vuoden 2023 marraskuuhun. Ohjelman tavoitteena on keskittää ja kohdentaa yhteistyötä, jonka perusta on Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin ajankohtaisissa poliittisissa painopistealueissa.Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimusministerineuvosto tekee yhteistyötä kolmella strategisella alueella: koulutus, tutkimus ja kielet. Yhteistyössä keskitytään kehittämään nykyisiä yhteistyömuotoja ja toimia sekä tunnistamaan uusia panostusalueita.MR-U päätti 14. syyskuuta 2021 pidentää yhteistyöohjelman ohjelmakautta vuoden 2024 loppuun. 
Julkaisunumero
2019:741