Raportin yhteenveto: Nuorten LGBTI-henkilöiden terveys, hyvinvointi ja elinolot Pohjoismaissa

Tutkimuskatsaus ja aloitteiden kartoitus

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Siitä huolimatta, että Pohjoismaissa elävien LGBTI-henkilöiden1 elinolot ovat viimeisten seitsemänkymmenen vuoden aikana muuttuneet, osoittavat suuret kansanterveydelliset tutkimukset, että heidän henkinen ja fyysinen terveytensä on heikompi kuin muun väestön. Heteronormatiivisuuden ulkopuolelle jäävä seksuaalisuus tai sukupuoli-identiteetti vaikuttaa myös nuorempien sukupolvien LGBTI-henkilöiden elämään. Pohjoismaiden ministerineuvosto on siksi käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on havainnollistaa nuorten LGBTI-henkilöiden hyvinvointia. Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöelin Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus, NIKK, on toteuttanut hankkeen, josta syntyi raportti ”Nuorten LGBTI-henkilöiden terveys, hyvinvointi ja elinolot Pohjoismaissa”.
Julkaisunumero
2021:531