Bedrift i Norge

Kontanthjælp i Sverige
Les om etablering, rekruttering, salg og handel når du vil starte bedrift i Norge.

Starte bedrift i Norge

Hvis du vil starte bedrift i Norge, kan du få informasjon om å etablere, rekruttere og drive denne hos ulike myndigheter. Da kan du lettere planlegge og komme i gang med etableringen, hva slags organisasjonsform den skal ha, hvordan du kan lage en virksomhetsplan og hvordan registrere bedriften.

Skatteetaten - hvis du allerede er i gang med en bedrift i Norge

Er du allerede i gang og har spørsmål om moms, årsoppgjør, avgifter, regnskap eller ansettelser, så kan Skatteetaten i Norge hjelpe deg videre

Altinn - den norske myndighetsportalen for å registrere en bedrift i Norge

Altinn, har relevant og samlet informasjon om å starte bedrift i Norge fra norske myndigheter.

Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater. Altinn er også en teknisk plattform, som offentlige virksomheter kan benytte for å lage digitale tjenester.

 

Innovasjon Norge - verktøy for å starte bedrift i Norge

Innovasjon Norge skal bidra til vekst i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse. Hos Innovasjon Norge finner du mye relevant informasjon om å starte og drive bedrift i Norge. 

Tillatelser og annet du må tenke på når du skal drive næring i Norge

Du skal finne ut av om næringsvirksomheten du skal drive krever at du får en tillatelse, registrering, eller annen form for meldeplikt til myndigheter, kommuner eller andre organisasjoner. Du bør også sette deg inn i hvilke forsikringer som trengs dersom du skal drive næring i Norge og hva som gjelder regnskap, revisor, moms og skatteforhold. 

Norske bedrifter i Norden

Norske bedrifter som ønsker å etablere seg i, eller drive næring over grensene, kan få hjelp hos Innovasjon Norge. 

Enterprise Europe Network er et nettverk som hjelper deg med spørsmål om EU og det europeiske markedet.

Skal du jobbe som selvstendig næringsdrivende i Norge?

Dersom du skal ta oppdrag som selvstendig næringsdrivende i Norge, bør du sette deg inn i regler rundt skatt. Les om dette hos den nordiske skatteportalen Nordisk eTax. 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.