Barn

Her finner du blant annet informasjon om barnehage, grunnskole, og ytelser til barnefamilier.

Far og datter

Barnebidrag i Norge

Børnepasning i Grønland

Barnehage i Norge

children in classroom

Grunnskolen i Norge

Norsk kontantstøtte

Norsk kontantstøtte

Norsk barnetrygd

Norsk barnetrygd

Graviditet og fødsel i Danmark

Graviditet og fødsel i Norge

Playing ball

Norske foreldrepenger

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.