Høyere utdanning

Her finner du informasjon om høyere utdanning og hvordan du kan søke opptak.

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge

Studentbolig i Norge

Studentbolig i Norge

Utdanningsstøtte fra Norge

Utdanningsstøtte fra Norge

Høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge

Her kan du lese mer om fagskoleutdanning og høyere utdanning ved universiteter og høyskoler i Norge, og hvordan du søker om opptak til disse utdanningene.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.