Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Folkeregistrering i Norge

Folkeregistrering i Norge

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Bank i Norge

Bank i Norge

Far og datter

Norsk barnebidrag

Norsk identitetsnummer

Norsk identitetsnummer

Førerkort i Norge

Førerkort i Norge

Dødsfall og arv i Norge

Dødsfall og arv i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.