Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Folkeregistrering i Norge

Folkeregistrering i Norge

children in classroom

Grunnskolen i Norge

Norsk identitetsnummer

Norsk identitetsnummer

Førerkort i Norge

Førerkort i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Bank i Norge

Bank i Norge

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.