Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Folkeregistrering i Norge

Folkeregistrering i Norge

Far og datter

Barnebidrag i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Bank i Norge

Bank i Norge

Teacher and pupil in classroom

Norskkurs og kurs i andre nordiske språk

Bostøtte i Norge

Bostøtte i Norge

Flytte fra Norge til et annet nordisk land

Flytte fra Norge til utlandet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.