Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Folkeregistrering i Norge

Folkeregistrering i Norge

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Menn flytter

Flytte til Norge

Norsk identitetsnummer

Norsk identitetsnummer

Dødsfall og arv i Norge

Dødsfall og arv i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Teacher and pupil in classroom

Norskkurs og kurs i andre nordiske språk

Bostøtte i Norge

Bostøtte i Norge

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.