Företag i Norge

Kontanthjælp i Sverige
Läs om att starta företag, rekrytering, försäljning och handel när du ska starta företag i Norge.

Starta företag i Norge

Om du ska starta företag i Norge kan olika myndigheter ge dig information om att starta och driva företag samt rekrytera medarbetare. Du kan få mer detaljerad information om hur du ska planera och komma igång med ditt företag, välja bolagsform och företagsnamn, registrera ditt företag samt skapa en affärsplan.

Skatteetaten – om du redan har startat ett företag i Norge

Har du redan ett företag och har frågor om moms, deklaration, avgifter, bokföring eller anställningar, då kan skatteförvaltningen (Skatteetaten) i Norge hjälpa dig vidare.

Altinn – den norska myndighetsportalen för att registrera ett företag i Norge

Altinn har relevant och samlad information från norska myndigheter om att starta företag i Norge.

Altinn är en webbportal för digital dialog mellan näringslivet, privatpersoner och myndigheter. Altinn är också en teknisk plattform som myndigheter kan använda för att skapa digitala tjänster.

 

Innovasjon Norge – verktyg för att starta företag i Norge

Innovasjon Norge ska bidra till tillväxt i det norska näringslivet genom kapital och kompetens. Hos Innovasjon Norge kan du hitta mycket relevant information om att starta och driva företag i Norge. 

Tillstånd och annat du måste tänka på när du ska bedriva näringsverksamhet i Norge

Du måste ta reda på om din verksamhet kräver tillstånd eller registrering eller om det krävs någon annan form av anmälan till myndigheter, kommuner eller andra organisationer. Du bör också se över vilka försäkringar du behöver om du ska bedriva näringsverksamhet i Norge och vad som gäller kring bokföring, revisor, moms och skatter. 

Norska företag i Norden

Norska företag som vill etablera sig eller bedriva näringsverksamhet utomlands kan få hjälp av Innovasjon Norge. 

Enterprise Europe Network är ett nätverk som hjälper dig med frågor om EU och den europeiska marknaden.

Ska du arbeta som egenföretagare i Norge?

Om du ska ta uppdrag som egenföretagare i Norge bör du känna till skattereglerna. Läs mer på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.