Graviditet og fødsel

Her finner du informasjon om graviditet, svangerskapsomsorg, og rett til å benytte helsetjenester i forbindelse med graviditet og fødsel

Rett til helsetjenester i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Norske foreldrepenger

Norske foreldrepenger

Mor med baby

Graviditet og fødsel i Norge

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.