Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Teacher and pupil in classroom

Norskkurs og kurs i andre nordiske språk

Rett til helsetjenester i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Reise med kjæledyr til Norge

Reise med kjæledyr til Norge

Flytte fra Norge til et annet nordisk land

Flytte fra Norge til et annet nordisk land

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Bil i Norge

Bil i Norge

Bank i Norge

Bank i Norge

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.