Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Bank i Norge

Bank i Norge

Teacher and pupil in classroom

Norskkurs og kurs i andre nordiske språk

Flytte eller reise til Svalbard

Flytte eller reise til Svalbard

Flytte fra Norge til et annet nordisk land

Flytte fra Norge til utlandet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.