Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Flytte fra Norge til et annet nordisk land

Flytte fra Norge til utlandet

Menn flytter

Flytte til Norge

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Bank i Norge

Bank i Norge

Teacher and pupil in classroom

Norskkurs og kurs i andre nordiske språk

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.