Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Menn flytter

Flytte til Norge

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Bank i Norge

Bank i Norge

Teacher and pupil in classroom

Norskkurs og kurs i andre nordiske språk

Flytte fra Norge til et annet nordisk land

Flytte fra Norge til utlandet

Reise med kjæledyr til Norge

Reise med hund eller katt til Norge

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.