Pensjon

Her finner du informasjon om pensjonssystem, alderspensjon og uføretrygd.

Elderly people dancing

Norsk uføretrygd

Norsk alderspensjon

Norsk alderspensjon

Norske ytelser ved dødsfall

Norske ytelser ved dødsfall

Det norske pensjonssystemet

Det norske pensjonssystemet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.