Pensjon

Her finner du informasjon om pensjonssystem, alderspensjon og uføretrygd.

Norske ytelser ved dødsfall

Norske ytelser ved dødsfall

Norsk alderspensjon

Norsk alderspensjon

Det norske pensjonssystemet

Det norske pensjonssystemet

Elderly people dancing

Norsk uføretrygd

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.