Reykjavík kommune fikk Nordisk råds natur- og miljøpris 2014

29.10.14 | Nyhet
Reykjavík kommun
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Reykjavík kommune mottok Nordisk råds natur- og miljøpris 2014 under Nordisk råds prisutdeling i Stockholm.

Nordisk råds natur- og miljøpris er på 350.000 danske kroner og ble overrakt av fjorårets vinner Selina Juul i Stadshuset i Stockholm, der hun leste bedømmingskomiteens begrunnelse høyt:

Begrunnelse

 

"Prisen går til Reykjavík kommune på grunn av kommunens brede og målbevisste miljøengasjement. Dette gjelder også flere av de andre nominerte, men Reykjavík har i tillegg gjennomført noen tiltak som dels er spesielle for byen og dels er tiltak som kan inspirere andre.

Reykjavík har oppnådd gode resultater på diverse felt. Selv om byens innbyggertall og geografiske beliggenhet kan hjelpe til på en positiv måte, er mange av de viktigste resultatene blitt en realitet på grunn av imponerende og målbevisste tiltak.

Byen har over mange år utviklet en miljøvennlig utnyttelse av drikkevann og produksjon av fjernvarme og elektrisitet fra jordvarme. Dessuten har byen en aktiv "grønn" bruk av byområder som ikke er i bruk eller er kommende byggetomter, slik at disse ikke blir etablert som parkeringsplasser som gir bilen fordeler. Og selv om det er en liten by, går 87 % av kommuneorganisasjonens kjøretøy på el eller gass. Vi er ikke kjent med at noen andre kommuner er i nærheten av en slik miljøvennlig kjøretøypark.

Kommunen har lenge hatt samarbeid om streng kontroll og beskyttelse av drikkevannsområder, og Reykjavík er den eneste hovedstaden i Norden som nå har ubehandlet rent drikkevann av særlig god kvalitet i alle sine hus.

På grunn av sitt brede og langsiktige miljøengasjement samt sitt målbevisste arbeid med miljøvennlig utnyttelse av drikkevann og produksjon av fjernvarme og elektrisitet fra jordvarme er Reykjavík kommune en verdig vinner av Nordisk råds natur- og miljøpris 2014.

Tema for Nordisk råds natur- og miljøpris 2015

 Nordisk råds natur- og miljøpris 2015 gis til en virksomhet, organisasjon eller enkeltperson som på forbilledlig vis har utviklet et produkt eller en oppfinnelse eller som gjennom annen kreativ innsats har medvirket til framtidige reduksjoner i klimagassutslipp i Norden.

Les mer om Reykjavík kommune her.